Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

Pasaules jauniešu ekumeniskā tikšanās Lisabonā
30.12.2004 pl. 09:04

Avots: www.taize.fr

Katra gada nogalē, Tezē kopiena organizē lielu tikšanos kādā no Eiropas lielākajām pilsētām. Tajā piedalās vairāki desmiti tūkstoši jauniešu no visas Eiropas kā arī no citiem kontinentiem. Šīs tikšanās ir posms no Uzticības svētceļojuma uz zemes.

Šī gada tikšanās, kas ir jau divdesmit septītā pēc kārtas, no 2004. gada 28. decembra līdz 2005. gada 1. janvārim notiek Portugāles galvaspilsētā Lisabonā. Tā ir daudzo gatavošanās mēnešu kulminācijas punkts, kas visiem dod iespēju vienoties kopējās lūgšanās un dalīties ar citiem jauniešiem no daudz un dažādām nācijām.

“Viņi nāk no dažādām baznīcām un dažādām kristiešu tradīcijām. Viņi pārvar cilvēces un ģeogrāfiskās robežas. Viņi ierodas nevis, lai izceltu to kas viņus atšķir bet gan to, kas viņu vieno, nevis, lai vairotu viņu pesimismu, bet gan lai ieraudzītu cerības staru.”

Katru gadu Eiropas jauniešu tikšanās laikā tiek publicēta Brāļa Rožē, Tezē ekumēniskās kopienas dibinātāja, vēstule. Šī vēstule tiks lasīta un pārdomāta visu 2005. gadu jauniešu tikšanās reizēs, kas katru nedēļu notiek gan Tezē, gan citur pasaulē.

Šī gada vēstules nosaukums ir „Miera nākotne”. Vēstule runā par miera un cerības pilnu nākotni, kuras nesēji ir jaunieši, kas ļauj savām dzīvēm spīdēt kā zvaigznēm tumsā. Nākotnes celšanā, protams, svarīga loma ir ticībai, kas savā būtībā ir vienkārša paļaušanās uz Dievu. Brālis Rožē raksta, ka ticība var pastāvēt arī līdzās šaubām, kas to pārbauda. Bet mērķis ir sirds vienkāršība un dzīves vienkāršība un vienkārša bērna paļāvība. Ikviens tiek aicināts uz vienkāršību lūgšanā un atvērtībā uz Svēto Garu, kas ir vienotības saite starp cilvēkiem un miera nākotnes priekšnoteikums. Vēstule mudina atvērties mīlestībai un Svētā Gara klātbūtnei mūsu sirdīs, kas ved uz tik nepieciešamo vienotību un komūniju visu cilvēku starpā.

Uz šo tikšanos savus vēstījumus un laba vēlējumus ir nosūtījuši arī ANO ģenerālsekretārs Kofi Annan, pāvests Jānis Pāvils II, Konstantinopoles patriarhs Bartolomejs, Maskavas patriarhs Aleksejs II un Kenterbērijas arhibīskaps Rovans Viljamss.

Pirms nedēļas uz Lisabonu devās arī vairākas grupas no Latvijas.

Pēc Taizé materiāliem sagatavoja
LRKB Informācijas centrs