Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Garīdznieki tiekas Lūgšanu brokastīs
22.04.2008 pl. 08:00

18.aprīlī Liepājā, viesnīcā "Līva" notika starpkonfesionālās Lūgšanu brokastis, kuras organizēja Liepājas diecēzes luterāņu bīskaps Pāvils Brūvers, bet nama tēva lomu uzņēmās Grobiņas draudzes mācītājs Gints Kronbergs.

Uz kopīgām brokastīm tika aicināti kristīgo draudžu – luterāņu, katoļu, baptistu, adventistu un metodistu garīdznieki. Kopumā dalību ņēma 12 pārstāvji.

Lūgšanu brokastu ievadā mācītājs Gints Kronbergs dalījās savās pārdomās par fragmentu no Atklāsmes grāmatas - "Un redzi, es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, es ieiešu pie viņa un turēšu mielastu ar viņu un viņš ar Mani. (Atkl 3,21)

"Lūgšanu brokastu tradīcija ir, lai kristieši satiktos, pabūtu kopā šādā veidā, aizlūgtu par savu pilsētu, zemi. Tai pat laikā, Lūgšanu brokastu dalībnieki parasti ir Baznīcā un sabiedrībā redzami cilvēki. Tas var kalpot kā laba liecība Kristus godam, bet tas var būt arī ar pretēju zīmi tad, ja nonākam tikai kādu aktivitāšu vilnī, un attālināmies no Tā, kas par mums cietis, miris un augšāmcēlies un dzīvo mūsos," atzīmēja Grobiņas draudzes mācītājs.

Pasākumā katrs no klātesošajiem varēja iepazīstināt ar sevi, ar savu kalpošanu draudzē un sniegt komentāru par attiecīgo fragmentu no Svētiem Rakstiem.

Savukārt, Liepājas un Kurzemes bīskaps Vilhelms Lapelis uzsvēra, ka Jēzus nemitīgi uzrunā, klauvē pie katra cilvēka sirds durvīm, kurām nav roktura. Dievs ar spēku un varu nelaužas šajās durvīs, bet pacietīgi un nenogurstoši gaida, lai katrs pats atver savas sirds durvis uz Dievu, katrs pats labprātīgi ielaiž Jēzu savā dzīvē.

Starpkonfesionālās Lūgšanu brokastis noslēdzās ar kopēju lūgšanu, kuras laikā katrs no garīdzniekiem izteica kādu aizlūgumu – par kristiešu vienotību, Dieva svētību labajiem darbiem un citus.

Nākošās Lūgšanu brokastis notiks maija mēnesī, uz kurām būs iespēja katram garīdzniekam ielūgt vēl vienu personu, kura aktīvi darbojas un kalpo attiecīgajā draudzē, lai varētu dalīties savā kalpošanā ar citiem.

Sanita Zustere,
"Vatikāna radio", Liepāja