Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

03.08.2008 - XVIII svētdiena

Lasījums no pravieša Isaja grāmatas (Is 55, 1-3a)

Tā saka Kungs Dievs: “Visi izslāpušie, nāciet pie ūdens! Arī tie, kam nav naudas, – steidzieties, pērciet un ēdiet; nāciet, pērciet bez naudas un bez kādas maksas vīnu un pienu!

Kāpēc jūs izdodat naudu par to, kas nav maize, un darbā nopelnīto par to, kas nav sātīgs? Klausieties jūs, kas uzklausāt mani, un ēdiet labumus, lai jūsu dvēsele priecātos par treknajiem ēdieniem. Pie­vērsiet savu ausi un nāciet pie manis; klausieties, lai jūsu dvēsele dzīvotu!” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 145 (144)

Refrēns: Dievs uztur visu dzīvo.

Kungs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs,
lēnprātīgs un ļoti saudzīgs.
Kungs ir labs pret visiem,
un žēlsirdība ir visos Viņa darbos. R.

Visu acis uz Tevi raugās ar cerību,
un Tu viņiem uzturu dod īstajā laikā.
Tu labvēlībā atver savu roku
un paēdini visu, kas dzīvo. R. 

Kungs ir taisnīgs visos savos ceļos
un svēts ir visos savos darbos.
Kungs ir tuvu visiem, kas Viņu piesauc,
visiem, kas Viņu patiesi piesauc. R.

 

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules romiešiem (Rom 8, 35.37-39)

Brāļi, kas šķirs mūs no Kristus mīlestības? Vai bēdas? Vai apspiešana? Vai vajāšanas? Vai izsalkums? Vai kailums? Vai briesmas? Vai zobens?

Bet to visu mēs pārvaram, pateicoties Viņam, kas mūs ir mīlējis. Un es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīve, ne eņģeļi, ne Debesu varas, ne tagadējais, ne nākamais, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi un neviena cita radība nespēj mūs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristū Jēzū, mūsu Kungā. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Alleluja.

Ne no maizes vien cilvēks dzīvo,
bet no ikviena vārda,
kas iziet no Dieva mutes.

Alleluja. 


Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 14, 13-21)

Tajā laikā, kad Jēzus dzirdēja par Jāņa Kristītāja nāvi, Viņš no turienes laivā aizbrauca savrup uz kādu tuksnešainu vietu. Bet ļaudis, to uzzinājuši, kājām sekoja Viņam no pilsētām.

Un Viņš izkāpjot ieraudzīja daudz ļaužu un iežēlojās par viņiem, un dziedināja viņu slimos.

Iestājoties vakaram, pie Viņa piegāja mācekļi un sacīja: “Šī vieta ir tuksnešaina, un jau ir vēla stunda. Atlaid ļaudis, lai viņi, aizgājuši uz ciemiem, nopirktu sev pārtiku.” Bet Jēzus atbildēja: “Viņiem nav nepieciešams iet. Dodiet jūs viņiem ēst!” Bet tie Viņam sacīja: “Mums šeit nekā nav, tikai piecas maizes un divas zivis.” Un Viņš sacīja: “Atnesiet man tās šurp!”

Un, pavēlējis ļaudīm apsēsties zālē, Jēzus ņēma piecas maizes un divas zivis un, paskatījies uz debesīm, maizes svētīja un lauza, un pasniedza mācekļiem, bet mācekļi – ļaudīm. Un visi ēda un paēda, un pielasīja ar atlikušajām drupatām pilnus divpadsmit grozus. Bet to, kas ēda, bija ap pieci tūkstoši vīriešu, neskaitot sievietes un bērnus. Tie ir Svēto Raksti vārdi.

www.mieramtuvu.lv