Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Iesvētīta jaunā Saldus Romas katoļu baznīca
10.09.2008 pl. 20:00

"Saldus Romas katoļu svēto apustuļu Pētera un Pāvila baznīcas iesvētīšanas svētkus ar Dieva palīdzību pasludinām par atklātiem,"

ar šādiem vārdiem Liepājas un Kurzemes bīskaps skaistajā 6. septembra dienā uzrunāja visus klātesošos, kuri bija ieradušies no tuvienes un tālienes uz jaunās Saldus baznīcas iesvētīšanas svētkiem.

Šogad aprit jau deviņi gadi, kopš jaunajai Saldus katoļu baznīcai tika ielikts pamatakmens, kuru iesvētīja toreizējais Liepājas diecēzes bīskaps viņa ekselence Ārvaldis Andrejs Brumanis, bet baznīcas būvniecības ierosinātājs bija Saldus katoļu draudzes prāvests Gatis Bezdelīga. Prāvesta vadībā tika uzbūvēti baznīcas pamati, sienas, jumts, logi, bet tieši pirms gada šo baznīcu saņēma patreizējais Saldus katoļu draudzes prāvests Andrejs Mediņš, kurš pēc arhitekta Aigara Andersona izstrādātā baznīcas projekta turpināja tālāk iesāktos darbus.

Kā pastāstīja prāvests, draudzei nebija tik svarīgi un būtiski savākt vairākus simtus tūkstošus latu, kuri bija vajadzīgi baznīcas turpmākajā celtniecībā, bet gan bija ļoti svarīgi uzrunāt apmēram šādu skaitu cilvēku un pastāstīt viņiem, ka Jēzus viņus mīl, un ja viņi dalīsies šajā mīlestībā, tad viņi visi kļūs mīlestībā vienoti. Draudzei un prāvestam tas izdevās un gada laikā bija paveikts neticamais, it kā nepaveicamais- jaunā Saldus baznīca bija gatava. Kā atzīmēja Andrejs Mediņš, tad šis neticamais fakts bija kļuvis par īstenību un realitāti tikai tāpēc, ka „baznīcas tapšanas gaitā dzīvoja un darbojās Kristus - Viņš bija tas, kurš būvēja, veidoja un radīja, bet mēs bijām tie, kuri Viņam ļāvām darboties, mīlēt un uzdrīkstēties.”

Baznīcas iesvētīšanas dievkalpojumu ar savu klātbūtni pagodināja arī Apustuliskais nuncijs Latvijā arhibīskaps Peters Curbrigens. Nuncijs savā homīlijā uzsvēra, ka baznīca ir gan kā dievnams (ēka), gan arī kā kristiešu kopiena jeb sadraudzības vieta un starp baznīcu kā celtni un Baznīcu kā kopienu pastāv dziļa un dzīva savstarpēja un papildinoša saikne. Arhibīskaps Curbrigens pasvītroja, ka visi ir aicināti būt par Dieva ļaudīm un kļūt par Dieva klātbūtnes templi un Viņa godības mājvietu uz zemes.

Dievkalpojuma laikā Apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs nodeva pāvesta Benedikta XVI svētību visiem klātesošajiem, klātesošo ģimenēm, tuviniekiem un draugiem.

Pēc svinīgā dievkalpojuma svētki turpinājās baznīcas dārzā, kas bija rotāts ar krāšņiem ziedu paklājiem un kur notika Saldus katoļu draudzes un ieradušos viesu kopīga agape pie gardas rupjās maizes rieciena, medus un karstas tējas tases, pacilājošas mūzikas un daudziem apsveikumiem draudzei un prāvestam Mediņam.

Svētki Saldus Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcā turpināsies vēl veselu nedēļu, kur katra diena būs veltīta evaņģelizācijai kādai no sabiedrības sociālajām grupām, bet noslēgsies 14.septembrī ar svētceļnieku dievkalpojumu.

Sanita Zustere, "Vatikāna radio"

• Attēlu galerija •
(uzklikšķiniet, lai palielinātu)

     
     
     
     
     
     
     
     
     

Foto: Katedrāle.lv