Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Pāvesta dāvātais zvans iezvanīs dievkalpojumu laikus
29.09.2008 pl. 08:10

21. septembrī Liepājas Svētā Meinarda katoļu baznīcā tika pasvētīts tornis zvanam, ko 2004. gadā baznīcai dāvāja pāvests Jānis Pāvils II.

Svētās Mises sākumā Liepājas un Kurzemes bīskaps Vilhelms Lapelis uzrunājot pāvesta nunciju Baltijas valstīs arhibīskapu Peteru Stefanu Curbrigenu teica: „Jūsu ekselence, mums liels pagodinājums un prieks par Jūsu draudzīgo vizīti Kurzemes katoļu diecēzē, Sv. Meinarda baznīcā Liepājā dienā, kad tiek iesvētīts jaunais zvanu tornis zvanam, kuru pāvests Jānis Pāvils II dāvinājis šai draudzei. Pirms četriem gadiem ar Jūsu ierosmi un tēvišķo gādību tika nokārtotas formalitātes, lai šī 800 kg smagā un vērtīgā dāvana no Vatikāna veiksmīgi atceļotu uz Liepāju. No mums visiem lūdzu pieņemiet vissirsnīgāko pateicību. Mēs pateicamies par pāvesta Benedikta XVI apustulisko svētību, ko no Jūsu rokām šodien saņemsim. Lūdzu stiprināt mūsu ticību ar Dieva Vārdu, sniedziet Iestiprināšanas sakramentu mūsu draudzes locekļiem un iesvētiet jauno zvanu torni.”

Tornis tapis gan ar Baznīcas gan valsts līdzfinansējumu. Bīskaps Vilhelms pateicās zvanu torņa projekta autoriem Aijai un Andrim Kokiniem, Robertam Jakušonokam, kura firmas „Būvmeistars” vīri uzslēja 12,5 metrus augsto torni, neklātienē pateicās elektriķim Vladimiram Segliņam, zibens aizsardzības firmas „Haski” pārstāvim Valteram Stādem, Andrejam Radzevičam par finanšu piesaistīšanu un Liepājas Domes priekšsēdētājam Uldim Seskam par zvanu torņa un dievnama ārējo izgaismošanu, kurai pašvaldība piešķīrusi 1970 latus. Pāvesta nuncijs pateicībā šiem cilvēkiem personīgi pasniedza pāvesta medaļas ar pāvesta Benedikta XVI attēlu, bet U.Seska kungam sudrabā kaltu pāvesta Jāņa Pāvila II medaļu.

Bīskaps V. Lapelis uzsvēra, ka „Zvana skaņa ir kā Dieva balss, kas svētī visus, kurus tā sasniedz. Baznīca lūdz, lai zvans kalpotu cilvēku svēttapšanai un Dieva slavēšanai. Dzirdot zvanu skaņas, cilvēka dvēsele ceļas pie Dieva, atveras skaistajam un labajam, garīgi atplaukst...”

Ar īpašu āmuriņu zvans no plkst. 9:00 līdz 18:00 ar atbilstošu sitienu skaitu iezvanīs katras stundas sākumu. Katru dienu plkst. 12:00 iezvanīs tautā iemīļoto lūgšanu - „Kunga Eņģelis”, kurā tiek izteikta pateicība un apcerēta Dieva Dēla cilvēktapšana. Bet svētdienās un katra mēneša 13. datumā 9:45 iezvanīs un aicinās uz Sv. Misi, kas notiek 10:00.

Dievkalpojuma noslēgumā pāvesta sūtnis pateicās par skaisto Euharistijas svinēšanu un visus klātesošos aicināja vienmēr būt aktīviem Romas katoļu Baznīcas līdzdalībniekiem, nekautrējoties apliecinot savu ticību Jēzum Kristum. Arhibīskaps atgādināja, ka tad, kad sadzirdētas tiks šī zvana skaņas, vienmēr ir jāatceras, ka pāvests Jānis Pāvils II tagad jau no debess logiem svētī ticīgos, viņu ģimenes, draugus, Liepāju un visu Latviju.

Pēc dievkalpojuma ikvienam bija iespēja iegādāties garīga satura grāmatas un tajās saņemt arhibīskapa Curbrigena autogrāfu, kā arī pasvētīt dievbijības priekšmetus. Kopīgo agapi baznīcas plašajā vestibilā kuplināja Liepājas Katoļu pamatskolas zvanu ansambļa izpildītie skaņdarbi M. Ziemeļa vadībā.

S. Zustere,
"Vatikāna radio", Liepāja

• Attēlu galerija •
(uzklikšķiniet, lai palielinātu)

   
   
   
   
 

Foto: Katedrāle.lv