Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Katehēze svētceļniekiem
10.11.2004 pl. 21:39

Avots: Vatikāna radio

Trešdien 10. novembrī pāvesta vadītajā vispārējā audiencē piedalījās vairāki tūkstoši svētceļnieku no dažādām Eiropas valstīm. Gandrīz divi tūkstoši ticīgo bija ieradušies no Polijas.

“Tikai Dievā ir mūsu miers” – tāds bija pāvesta katehēzes temats. Šie vārdi ietverti 61-jā psalmā. Baznīca to lasa otrās nedēļas trešdienas vesperēs. Paļāvības pilni vārdi kļūst par lūgšanu un reizē arī kristieša dzīves programmu: “Tikai Dievā atdusies, mana dvēsele, jo no Viņa nāk mana pestīšana”.

"Paļāvības uz Dievu pretstats ir cilvēka nevaldāmā tieksme valdīt pār citiem, kas izpaužas dažādos veidos: varmācībā, laupīšanā un bagātības vairošanā, uzskatot to par prestiža un varas simbolu. Tikai tas, kas apzinās savas iespējas un atzīst faktu, ka viss paiet, savu dzīvi nekad nebalstīs uz šāda nedroša pamata. Ticīgais cilvēks cer uz Kristu, kas ir prieka un miera avots," – teica pāvests.

Svētais tēvs apsveica atsevišķas svētceļnieku grupas. Viņš uzrunāja arī jauniešus, slimniekus un jaunlaulāto pārus, aicinot tos dzīvot saskaņā ar Dieva gribu. Ņemot vērā, ka 11. novembrī Polijā tiek svinēti proklamēšanas svētki, pāvests Jānis Pāvils II apsveica Polijas Tehnisko augstskolu rektorus un profesorus, kuri ieradās bīskapa Marka Jędraszewska vadībā:

"Pateiksimies Dievam par mūsu Dzimtenes brīvību. Lai šī lielā dāvana, par kuru mūsu tēvi un mātes maksāja ar savām asinīm, šodien nes bagātīgus augļus. Lai katrs godprātīgi veic savus pienākumus, stiprina savstarpējo sapratni un kalpo kopējam labumam. Lai Dievs svētī visu mūsu Dzimteni!"

Pēc vispārējās audiences Jānis Pāvils Otrais pieņēma apustulisko nunciju Slovākijā arhibīskapu Henriku Jozefu Novacki.