Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Talsu Romas katoļu baznīcai 110
22.05.2009 pl. 09:55

Piektdien, 29.maijā, ar Svēto Misi un koncertu latgaliešu valodā iesāksies Talsu Romas katoļu baznīcas jubilejas svinības, kas turpināsies līdz Vasarsvētkiem.

Vēsturiskos dokumentos Talsi pirmo reizi pieminēti  1231. gada 17. janvārī noslēgtajā līgumā starp kuršu valdnieku Lamekīnu un Romas pāvesta legātu Balduīnu no cisterciešu klostera Alnā. Līguma galvenais noteikums ir oficiāla atļauja Kursā sludināt Romas katoļu ticību un būvēt baznīcas. Lamekīns labprātīgi kļuva par pirmo Romas katoli Kursā.

Katoļu pirmā baznīca, neliela koka ēka, uzbūvēta pirms 1403. gada uz viena no deviņiem pakalniem, tagadējā Baznīckalna. Reformācijas gados baznīcu nojauca. Tikko valdības institūcijas atļāva katoļticību, organizējās jauna draudze.

1899. gada 1. janvārī nominētais Liepājas draudzes prāvests barons Eduards Mihails Joans Marija fon der Rops (1851-1939), jurists un teologs, ar plašu ietekmes loku valdības instancēs, panāca Romas katoļticības atjaunošanu Kurzemē, arī lūgšanas namu un baznīcas būves atļaušanu.

Muižniece Antoņina Dzedzule, Talsu Romas katoļu draudzes locekle, dāvināja draudzei 0,5 ha zemes, ar ēkām un dārzu, uzturot prasību dzīvojamā sarkanķieģeļu namā ierīkot pastāvīgu kapelu (lūgšanas namu).

Lamiņu draudzes prāvests Marcians Jurgaitis saņēma uzdevumu vadīt Talsu katoļu lūgšanas nama ierīkošanu. Kuldīgas Romas katoļu draudzes prāvests palīdzējis ierīkot lūgšanas namu, saņēma rīkojumu to iesvētīt. Enerģiskais un apdāvinātais Francisks Lukšo (1893-1927) 1899.gada 30.maijā iesvētīja lūgšanas namu Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšanas piemiņai. Katoļu draudze ieguva divas jaunas svētku dienas: 30.maiju un 8. septembri – svinēt dievnama iesvētīšanas un Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšanas dienu.

Liepājas diecēzes bīskaps Ā.A.Brumanis 1999.gada 5.decembrī iesvētīja lūgšanas namu par baznīcu.

Kaut arī sākumā Talsu katoļu baznīca bija lūgšanas nams, draudzes locekļi vienmēr to ir uzskatījuši par baznīcu, un šogad, pateicībā Dievam, svin baznīcas 110 gadu jubileju.

~ ~ ~

Talsu Romas katoļu baznīcas 110 gadu jubilejas svētku programma:

Piektdien,  29.maijā

18.00  -  Sv. Mise un koncerts latgaliešu valodā

Draudzē viesojas priesteris Aigars Bernāns un ansamblis no Latgales, Pieniņu draudzes.

Sestdien, 30.maijā

11.00  - Talsu katoļu, luterāņu un baptistu draudžu apvienotā ansambļa koncerts

12.00  -  Baznīcas 110 gadu jubilejas  Sv. Mise kopā ar bijušajiem draudzes prāvestiem un  Kurzemes diacēzes priesteriem

Sv. Misē piedalās Talsu sieviešu koris „Vaiva”  Ginta Ceplenieka vadībā.

14.00 - 16.00  konference „Talsi un katoļticība Kurzemē” Talsu Novada muzejā

- atskats Talsu katoļu dievnama un draudzes vēsturē ( lektors Mirdza Jonele )
- lekcija „ Katoļticība Kurzemē ” ( lektors Valdis -  Francisks Penne )
- Suitu sievu kopas garīgie dziedājumi Ilgas Leimanes vadībā
- Noslēgumā cienasts (kafija, tēja, uzkodas)

Svētdien, 31.maijā 

11.00  - Svētā Gara nosūtīšanas svētku Sv. Mise ar I Komūniju

Sv. Misē muzicēs klavieru kvartets no Rīgas Lienes Neijas – Kalniņas vadībā.

13.00  - Draudzes brīvdabas pasākums Talsu  Novada muzeja dārzā (atrakcijas, rotaļas, grillēšana)

Ierašanās ar groziņiem.

Visi sirsnīgi aicināti apmeklēt baznīcas jubilejas pasākumus !