Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Intervijas

Tēvs Aldis Ziemelis: vīrieša vispārējais aicinājums - būt par tēvu
01.06.2009 pl. 21:24

No 5. līdz 7. jūnijam Rīgā, Sv. Jāzepa klostera rekolekciju mājā, Drustu ielā 36a notiks "Aicinājuma atpazīšanas" franciskāņu rekolekcijas vīriešiem. Tēvs Aldis Ziemelis OFMCap stāsta kādai tēmai tās ir veltītas un kas nedēļas nogalē paredzēts.

Tēvs Aldis Ziemelis:  Šī nedēļas nogale ir veltīta aicinājumam uz priesterību un tās tēma ir "Paļāvība uz Dieva iniciatīvu un cilvēka atbilde".  Rekolekcijas ir saistītas ar apustuļa Pāvila gadu, kurš noslēgsies 29. jūnijā un priesterībai veltīto gadu, kuru pāvests Benedikts XVI atklās 19. jūnijā.  Šī nedēļas nogale būs sava veida sagatavošanās šim jaunajam, priesterībai veltītajam gadam. Tās mērķis palīdzēt dalībniekiem saprast priestera uzdevumus un viņa sakramentālā kalpojuma Baznīcai nozīmi. Šī nedēļas nogale ir domāta visiem, kuri meklē savu aicinājumu, pirmkārt, tiem, kurus Dievs aicina uz ordinēto (kalpojošo) priesterību, kā arī tiem, kuri šaubās par to, vai viņiem ir aicinājums uz klosterdzīvi. Atšķirībā no vispārējās (karaliskās) priesterības, uz kuru ir aicināts katrs kristietis, kalpojošā priesterība ir īpašs Dieva aicinājums.

Nedēļas nogale sāksies piektdien, 5. jūnijā , pulksten 20.00 un noslēgsies svētdien, 7. jūnijā. Programmā ir paredzēta Sv. Mise, Vissvētākā Sakramenta adorācija, konferences, individuālas pārrunas ar priesteri, iespēja pieņemt Gandarīšanas sakramentu un Stundu liturģija. Konferences vadīs dominikāņu tēvs Sergejs Ivanovs, priesteri Paulis Kļaviņš un Andris Kravalis, kā arī mazākie brāļi kapucīni. Konferences būs veltītas aicinājumam uz priesterību un dzīvi kopienā, priestera kalpošanas galvenajām funkcijām, priestera svētsolījumiem, celibāta garīgajai un praktiskajai nozīmei, sv. apustulim Pāvilam kā priesteru paraugam un tam, kā personīgi saklausīt Dieva aicinājumu un tam atbildēt.

- Cik zināms, Rīgas sv. Alberta draudze rekolekcijas vīriešiem neorganizē pirmo gadu. Vai varētu pastāstīt, kādas rekolekcijas jau ir bijušas un kas vēl paredzēts šogad?

T.Aldis:  Šādas, aicinājuma atpazīšanas franciskāņu rekolekcijas vīriešiem, ir aizsākušās 2008. gadā, kad piecu nedēļas nogaļu laikā tika vērsta uzmanība vīrieša lomai Baznīcas liturģijā, aicinājumam uz konsekrēto dzīvi, aicinājumam – būt par Kunga mācekli, vīrieša un sievietes aicinājumam uz laulību. Šogad ir notikušas "Iekšējās dziedināšanas un atbrīvošanas rekolekcijas" Dieva dāvanu atpazīšanai un nedēļas nogale par aicinājumu uz klosterdzīvi. Vēl, bez jau gaidāmajām rekolekcijām par aicinājumu uz priesterību ir paredzēta nedēļas nogale, kas būs veltīta tēvišķībai laulībā un ģimenē, kā arī nedaudz neierasta rekolekciju forma – Svēto Rakstu apcerēšana kustībā (sakrālās dejas).  

- Tātad, šīs nedēļas nogales nav paredzētas tikai tiem, kas domā par priestera aicinājumu...

T.Aldis:  Šīs nedēļas nogales ir paredzētas visiem vīriešiem. Vīru rekolekciju mērķis ir iepazīstināt ar galvenajiem paaicinājuma virzieniem, palīdzēt atpazīt savu aicinājumu un savu vietu Baznīcā. Rekolekciju vīriešiem svarīgs mērķis ir uzturēt saikni starp dažādu aicinājumu vīriešiem Baznīcā. Šīs saiknes pamats ir vīrieša kopējais aicinājums - būt par tēvu. Tēva aicinājums izpaužas dažādā veidā – priesterībā, ģimenes tēva aicinājumā un arī konsekrētajā dzīvē. Visās aicinājuma atpazīšanas rekolekcijās arī izskan tēva akcents. Rekolekciju uzdevums ir palīdzēt vīriešiem apzināties savu identitāti - tēva sūtību, ne tikai Baznīcā vai ģimenē, bet arī darba vietā un ikvienā situācijā.

Jānis Lulle
Katedrāle.lv