Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Vēstījumi

Benedikta XVI vēstījums jauniešiem: patieso laimi meklējiet Kristū
30.09.2009 pl. 13:41

Kungs katru cilvēku aicina, saucot viņu vārdā, un katram grib uzticēt īpašu misiju Baznīcā un sabiedrībā – sacīja Benedikts XVI.

Uz tikšanos ar pāvestu bija ieradušies jaunieši kuplā skaitā ne tikai no visiem Čehijas apgabaliem, bet arī no kaimiņzemēm. Svētais tēvs pateicās par klātbūtni, pauda gandarījumu par viņu entuziasmu un nesavtīgumu, un apliecināja: „Kopā ar jums pāvests jūtas jauns!” Vēstījumā Benedikts XVI runāja par slāpēm pēc laimes, Kunga aicinājumu un cilvēka atbildi.

Katrs jaunietis izjūt sevī slāpes pēc laimes, kas reizēm jaucas ar nemieru. Bieži vien šīs slāpes maldīgi izmanto mūsdienu patēriņa sabiedrība. Tomēr alkas pēc laimes vajag ņemt vērā nopietni. Tās prasa patiesu un izsmeļošu atbildi – pasvītroja pāvests. Jaunība ir saistīta ar svarīgu lēmumu pieņemšanu, ar dažādām izvēlēm, kas mūsu dzīvi orientē vai nu uz labo, vai ļauno. Diemžēl, šodien sastopam daudz tādu jauniešu, kuri padodas šķietamo labumu valdzinājumam un beigās piedzīvo rūgtu vientulību. Tai pat laikā, netrūkst arī to jauno puišu un meiteņu, kas vēlas „teoriju pārveidot praksē”, lai savai dzīvei piešķirtu jēgu. Šajā kontekstā pāvests atsaucās uz sv. Augustīna pieredzi, atgādinot, ka cilvēka sirds ir nemierīga tik ilgi, kamēr tā atrod to, ko patiesi meklē. Augustīns atklāja, ka vienīgi Jēzus Kristus varēja piepildīt viņa sirds ilgas. Kristū cilvēks atrod laimi un dzīves patieso jēgu.

Benedikts XVI atgādināja, ka Kungs nāk pretī katram cilvēkam. “Viņš klauvē pie jūsu brīvības durvīm un prasa vienīgi to, lai tiktu pieņemts kā draugs. Viņš grib darīt jūs laimīgus, piepildīt jūs ar cilvēcību un cieņu. Kristīgā ticība ir tikšanās ar Kristu, dzīvu Personu, kas piešķir mūsu dzīvei jaunu perspektīvu un, līdz ar to, piešķir izšķirošo virzienu. Kungs katru sauc vārdā un katram grib uzticēt kādu sevišķu misiju Baznīcā un sabiedrībā. Dārgie jaunieši, dzīvojiet ar apziņu, ka kristībā esat kļuvuši par Dieva bērniem un Viņa Miesas – Baznīcas locekļiem. Jēzus nemitīgi no jauna vēršas pie jums ar savu aicinājumu, lai jūs būtu viņa mācekļi un liecinieki”, sacīja pāvests.

Runājot par aicinājumu uz laulību, Benedikts XVI mudināja nopietni ņemt vērā sagatavošanos laulības sakramentam. Sabiedrībai ir vajadzīgas kristīgas ģimenes, svētas ģimenes – viņš pasvītroja. Savukārt, ja Kungs aicina uz priesterību vai klosterdzīvi, jaunieši ir aicināti būt vērīgi un gatavi bez bailēm atbildēt. Baznīcai ir vajadzīgi svēti priesteri un tādi cilvēki, kuri nesavtīgi kalpo Kristum, kurš ir pasaules Cerība.

Pāvests norādīja, ka jēdziens cerība ir cieši saistīts ar jaunību. „Dārgie jaunieši, jūs esat Baznīcas cerība”, viņš sacīja, atgādinot, ka Baznīca gaida, lai tie kļūtu par cerības lieciniekiem. Noslēgumā Svētais tēvs aicināja jauniešus doties 2011. gada augustā uz Madridi, lai piedalītos Pasaules Jauniešu dienu svinībās, un vēlreiz pateicās par viņu klātbūtni Stara Boleslavā. Pāvests pateicās arī par saņemto dāvanu – foto albūmu, kurā attēlota jauniešu dzīve savās diecēzēs, un mudināja izdzīvot ticību ar prieku un entuziasmu, kā arī būt neatlaidīgiem lūgšanā, aktīviem sakramentālajā dzīvē un tiekties pēc aizvien dziļākas vienotības ar Kristu un līdzcilvēkiem.

Pēc uzrunas Benedikts XVI apsveica jauniešu grupas slovāku, poļu, vācu un čehu valodā. Slovākus un poļus mudināja paturēt prātā, ka viņu spēka, cilvēciskās un kristīgās pilnības avots meklējams dievišķajā mīlestībā. Savukārt, vāciski runājošajiem klātesošajiem jauniešiem apliecināja, ka draudzība ar Kristu piepilda mūs ar patiesu un nezūdošu prieku, un palīdz īstenot Dieva plānu. Pēc Svētās Mises Stara Boleslavā un tikšanās ar jauniešiem pāvests atgriezās Prāgas arhibīskapa rezidencē, kur kopā ar Čehijas Republikas bīskapiem un Vatikāna delegāciju ieturēja pusdienu maltīti.

Radiovaticana.org
Foto: Navstevapapeze.cz