Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Svētā Jāzepa katedrālei piešķirts Valsts kultūrvēstures pieminekļa statuss
23.10.2009 pl. 09:00

Liepājas Svētā Jāzepa Romas katoļu baznīcai ir liela kultūrvēsturiska nozīme, jo baznīcā atrodas mākslas pieminekļi sākot ar astoņpadsmito gadsimtu.

Katedrālē atrodami 18.gs. celtie kancele un altāris, 19.gs. veidotā interjera dekoratīvā apdare, kā arī 20.gs. sākumā uzstādītās ērģeles, kuri atrodas valsts aizsardzībā.

Kā pastāstīja Dienvidkurzemes dekāns Gatis Mārtiņš Bezdelīga, Liepājas Svētā Jāzepa katedrālei ir piešķirts Valsts kultūrvēstures pieminekļa statuss, līdz ar to, lai atjaunotu un saglabātu šo kultūrvēsturisko pieminekli, bija nepieciešams veikt katedrāles arhitektoniski – māksliniecisko inventarizāciju. Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda 2000 Ls lielo finansiālo atbalstu, jau šī gada pavasarī SIA „Arhitektoniskās izpētes grupai” tika iesniegts projekts, lai tiktu veikta baznīcas telpu apsekošana, vēsturiski un mākslinieciski vērtīgu būvgaldniecības izstrādājumu, konstruktīvo un interjera detaļu inventarizācija, to lokalizācija plānā un fotofiksācija, kā arī, lai noteiktu interjera apdares stratigrāfiju un saglabātības pakāpi.

Kā atzīmēja dekāns, pašreiz Arhitektoniskās izpētes grupa savu darbu ir paveikusi un darbu atskaite ir izgatavota vienā sējumā 4 eksemplāros, no kuriem pa eksemplāram ir nodoti Liepājas pilsētas būvvaldei un Valsts Kultūras Pieminekļu aizsardzības inspekcijai, kā arī viens eksemplārs paliek pašā SIA „Arhitektoniskās izpētes grupas” arhīvā.

Ziņojumā ir uzsvērts, ka tā kā baznīcai piemīt kultūrvēsturiska nozīme, tas uzliek īpašu atbildību jebkuru remontu un restaurācijas darbu veikšanai. Interjera dekoratīvās apdares labošana vai atjaunošana bez detalizētas programmas izstrādes vai neprofesionāla to vadīšana, var radīt būtiskus un neatgriezeniskus pieminekļa vērtības zaudējumus, līdz ar to, visiem darbiem ir jānotiek stingrā sertificētu speciālistu uzraudzībā.

Jāatzīmē, ka Valsts Kultūrkapitāla fonds jau ir piešķīris 1500 Ls lielu atbalstu katedrāles ērģeļu plēšu restaurācijai, tomēr vēl joprojām to pilnīgai atjaunošanai ir nepieciešami lieli līdzekļi.

S.Zustere
Radiovaticana.org