Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Godinās Dievu jaunā dievnamā
02.11.2009 pl. 18:11

Sestdien, 31. oktobrī Kurzemes bīskapijā tika iesvētīta jauna baznīca, kas veltīta Svētās Agates godam. Svētās Agates katoļu draudze atrodas netālu no Lietuvas robežas Saldus novada Nīgrandes pagasta ciematā ar nosaukumu Kalni.

Kalnu baznīcas iesvētīšanas ceremoniju vadīja Liepājas un Kurzemes bīskaps Vilhelms Lapelis. Ceremonijā piedalījās arī Liepājas bīskaps emerits Ārvaldis Andrejs Brumanis, Dienvidkurzemes dekāns Gatis Mārtiņš Bezdelīga, Kalnu draudzes prāvests Jānis Mētra un citi Kurzemes diecēzes priesteri. Svētkus apmeklēja arī viesi no kaimiņu draudzēm – no Priekules, no Vaiņodes - un citām vietām. Par ceremonijas muzikālo daļu atbildību bija uzņēmies Liepājas katedrāles senioru koris.

Svētās Mises iesākumā bīskaps V.Lapelis izteica pateicību Dievam un cilvēkiem, bez kuru iniciatīvas, atbalsta un rūpēm baznīcas būvniecība nebūtu iespējama. Labdaru vidū īpaši tika izcelta Vācijas katoļu organizācija „Bonifatiuswerk”. Pateicības vārdus Kalnu ļaudīm sacīja arī draudzes prāvests Jānis Mētra.

Sprediķī bīskaps V.Lapelis pievērsās draudzes aizbildnes Svētās Agates dzīvesstāstam - svētajai, kura spēja palikt uzticīga Dievam pat lielu pārbaudījumu priekšā, izvēloties Viņa mīlestību kā augstāko labumu.

Agrāk draudze pulcējās uz dievkalpojumiem riezi mēnesī Kalnu kultūras centrā, pirms tam arī Nīgrandes ev. Lut. baznīcā. Toreiz šajā vietā kalpoja dekāns Gatis Mārtiņš Bezdelīga, kurš baznīcas iesvētīšanas ceremonijas laikā liecināja par īpašu Svētā Gara pamudinājumu dibināt draudzi un būvēt baznīcu. Atbildot šai iniciatīvai Liepājas bīskaps V.Lapelis 2004. gada 16. decembrī nodibināja Svētās Agates draudzi.

Kalnos atradās padomju gados iesākta, nepabeigta celtne, kuru kolhoza priekšsēdētājs Jānis Blūms un viņa domubiedri sākotnēji bija iecerējuši kā kapliču mirušo izvadīšanai. Kapliču pēc Ulda Pīlēna projekta sākta celt 1989. gadā, taču politisko pārmaiņu dēļ būvniecība tika pārtraukta. Pēc pāris gadiem Kalnu ļaudis nolēma šo celtni pārņemt savās rokās un uz tās pamatiem uzbūvēt baznīcu. 2004. gada 5. februārī Nīgrandes pagasts Svētās Agates dienā piešķīra zemi un nepabeigto celtni Katoļu Baznīcai. Projektēšanu un būvniecību uzņēmās Grobiņas firma „Būvmeistars” un tās vadītājs Roberts Jakušonoks, kā arī arhitekte Aija Siliņa. Bijušais kolhoza priekšsēdētājs Jānis Blūms joprojām atbalsta sava ciema cilvēku centienus - pats būdams luterāņu draudzes loceklis, viņš katoļu draudzei dāvājis jaunu ozolkoka altāri, kanceli un baznīcas torņa zvanu.

Tā kā Kalnu ciematā nav luterāņu baznīcas, katoļu draudze labprāt piekrita luterāņu draudzes dievkalpojumiem atvēlēt savu dievnamu.

Šodien Svētās Agates draudzei ir sava baznīca, tomēr būvniecības darbi vēl nav galā, jo aiz altāra sienas ir vēl neapgūtas platības, kurās plānots iekārtot telpas svētdienas skolai un draudzes satikšanās vietu.

E.Silevičs, RGS students
Katedrale.lv

• Attēlu galerija •
(uzklikšķiniet, lai palielinātu)