Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Intervijas

Saruna ar pr. Lombardi par pāvesta gaidāmo vizīti Lielbritānijā
07.09.2010 pl. 12:43

No 16. līdz 19. septembrim notiks pāvesta Benedikta XVI vizīte Lielbritānijā. Par ceļojuma programmu stāsta jezuītu tēvs Federiko Lombardi.

Programma ir ļoti bagātīga, intensīva, daudzām uzrunām piesātināta. Bez šaubām, ar lielām emocijām tiek gaidīta jau pirmā vizītes diena, kurā paredzēts tikties ar Viņas Augstību, Karalieni. Šai dienā pāvests dosies arī uz Skotiju. Arī tā ir svarīga ceļojuma daļa. Vēlos atgādināt, ka dienā, kurā pāvests uzturēsies Skotijā, Baznīca atzīmēs svētā Niniana svētkus. Viņš ir Skotijas evaņgelizētājs un debesīgais aizbildnis. Tātad, skotiem tā ir svarīga diena. Domāju, ka tā izvērtīsies par lieliem, skaistiem svētkiem. Vēlos pievērst uzmanību arī pāvesta uzrunai, kuru paredzēts teikts Vestminsterholā, tiekoties ar kultūras pasaules pārstāvjiem, ar angļu sabiedrības autoritātēm un aktīvistiem. Šim brīdim noteikti tiks pievērsta liela uzmanība. Pāvests gatavojas runāt par Apvienotās Karalistes sabiedrības problēmām mūsdienu pasaules ietvaros. Tad ir arī ekumeniskā dimensija, tikšanās ar Anglikāņu Baznīcas primasu, Kenterberijas arhibīskapu. Ekumeniskajam dievkalpojumam būs ļoti liela nozīme. Zinām, ka Anglikāņu Baznīcas iekšējo debašu dēļ tas būs arī delikāts brīdis. Šīs debates atspoguļojas arī uz anglikāņu un katoļu savstarpējām attiecībām. Vizītes noslēgumā var izdalīt divus galvenos brīžus – vigīliju Londonas Haidparkā un kardināla Ņūmena beatifikāciju Birmingemā. Tātad, ar šīs izcilās personības paaugstināšanu altāru godā, ko var nosaukt arī par vizītes garīgo sirdi, ceļojums noslēgsies. Zinām, ka pāvests ir pieņēmis uzaicinājumu apmeklēt Lielbritāniju tieši Ņūmena beatifikācijas dēļ.

- Ne mazums cilvēku ir ievērojuši īpašo saikni starp Ņūmenu, šo lielo gana un XIX gadsimta intelektuāļa personību, un Jozefu Ratcingeru – pāvestu Benediktu XVI. Ko jūs par to domājat?

Protams, ir pamats saskatīt šo saikni, jo arī pāvesta Benedikta XVI personībā varam pamanīt dziļu sintēzi starp ticību un prātu. Vēlos piebilst – arī garīgumu. Pastāv saikne starp to, kā sniedzam kristīgo liecību mūsdienu pasaulei, izskaidrojot kristīgo ticību tiem, kas to vēlas, piešķirot jēgu cerībai, apliecinot dziļu personīgo ticību, dzīvu garīgumu un plašu pastorālo gādību. Ņūmena personība ir pilnīga. Tai piemīt valdzinājums tieši sava plašuma dēļ, ne tikai intelektuālās un kultūras, bet arī pastorālās dimensijas dēļ. Viņa spēja piešķirt pilnību kultūras darbam mūsdienu pasaulē ir kaut kas ļoti liels un apbrīnojams. Bez šaubām, tā ir privileģēta personība, ar kuras starpniecību iepazīstināt mūsdienu sabiedrību ar kristīgās liecības cēlumu, ar to, ka kristietība spēj risināt cilvēka visdziļākās problēmas un vissvarīgākos jautājumus.

- Pēdējā laikā tiek runāts par tā dēvētajām „biļetēm”, kas ļautu piedalīties dažos pāvesta vizītes pasākumos, piemēram, vigīlijā Haidparkā. Ceļojuma koordinētājs, monsinjors Samersgils paskaidroja, ka runa ir par ticīgo brīvprātīgiem, ne obligātiem ziedojumiem. Vai šai sakarā varat paskaidrot ko vairāk?

Jā, domāju, ka ir taisnīgi pie tā atgriezties, lai arī pats par sevi tas ir diezgan mazsvarīgs aspekts, ja ievērojam šī ceļojuma centrālo tematu lielo nozīmi. Ir lasīts un dzirdēts par absolūti nepamatotiem iebildumiem. Pats dzirdēju sakām, ka Vatikāns it kā būtu prasījis maksāt par iespēju piedalīties Svētajā Misē. Tātad, arī Vatikānam tiek piedēvēta atbildība šādā ļoti specifiskā organizatoriska rakstura izvēlē. Tas ir absolūti nepamatoti! Ir jāatgādina, ka pāvests dodas uz kādu zemi tad, ja tiek uzaicināts to apmeklēt. Apmeklēt Lielbritāniju viņu ir aicinājušas vairākas šīs valsts autoritātes – karaliene un valdība. Bez tam, viņu ir aicinājusi vietējā Baznīca. Tātad, ceļojuma izmaksas, organizatoriskais darbs gulstas uz to pleciem, kas pieņem ciemiņu. Pāvests savu ceļojumu neorganizē. Tātad, vispirms gribu apliecināt, ka Vatikāns nekādas izmaksas nav noteicis. Runa ir par organizatorisko pusi uz vietas, par kuru rūpējas Lielbritānijas Baznīca sadarbībā ar valstiskajām autoritātēm. Tā piemēram, šai gadījumā ir arī īpaša situācija, kad cilvēki nevar kājām ierasties uz trim lielākajiem pasākumiem. Viņiem tiek paredzēts speciāls sabiedriskais transports un konkrētas, jau iepriekš noteiktas vietas tajā. Šis apstāklis ir jāņem vērā, jo to nosaka vietējo autoritāšu pieņemtie drošības mēri. Savukārt, ekleziālās autoritātes ir nolēmušas sapulcināt ticīgos vairākās grupās, lai tās ar šo sabiedrisko transportu, kuram būs speciāla caurlaide, varētu netraucēti sasniegt svinību vietas. Katram ticīgajam tiks izsniegts arī pastorālais un loģistiska rakstura komplekts. Izdevumu lielumu nosaka katra atsevišķa diecēze un draudze. Tātad, jāmaksā nav vis par dalību Svētajā Misē, bet tieši par šādiem pakalpojumiem. Šī ceļojuma laikā arī uz žurnālistiem attieksies stingrāki noteikumi, un tas nav atkarīgs ne no Vatikāna, nedz arī no vietējās Baznīcas.

- Visbeidzot, kas tiek gaidīts no šī ceļojuma, kas notiks laikā, kad ir pagājuši gandrīz 30 gadi kopš Jāņa Pāvila II vēsturiskās vizītes Lielbritānijā?

Situācija atšķiras attīstības ziņā. Šais gados daudz kas ir mainījies arī sociālajā un kultūras jomā. Arī pāvesta vizītei šoreiz ir citāda ievirze. Šoreiz tai piemīt valsts vizītes aspekts ar oficiālu karalienes un valdības ielūgumu, bet Jāņa Pāvila II vizīte bija vairāk pastorāla. Varētu teikt, ka tas, kas tiek gaidīts, vai cerēts no šīs vizītes, ir iepazīšanās ar kristīgo ticību un Katoliskās Baznīcas kalpojumu ļoti attīstītā un tai pašā laikā ļoti sekularizētā sabiedrībā. Daudzi cilvēki uzdod jautājumus par kristīgās liecības vērtību sabiedrībā. Tātad, ir vēlēšanās saprast, ka kristīgā ticība ir dāvana sabiedrībai, bagātība, kas tiek dāvāta līdz ar garīgu iedvesmu, ar darbu izglītības, veselības, karitatīvajā jomās. Lūk, ceram, ka pāvesta ceļojums palīdzēs uztver šo Katoliskās Baznīcas un kristīgās ticības draudzīgumu sabiedrībā, kuras locekļi daudzējādā ziņā to vairs neapzinās. Vēlos piebilst arī, ka šogad veiktie pāvesta ceļojumi – uz Maltu, Portugāli un Kipru, ir bijuši ļoti pozitīvi. Novēlam, lai arī šis ceļojums patiešām kļūtu par skaistuma manifestāciju, lai tas izceltu Svētā tēva kalpošanas pozitīvo lomu sabiedrībā, jo īpaši laikā, kad ir pieredzēti arī uzbrukuma brīži. Ceram, ka vizīte varēs apliecināt visu pozitīvo, ko Baznīca dod mūsdienu modernajai, plurālistiskajai, arī sekularizētajai sabiedrībai, lai tā neaizmirstu, bet jaunā veidā spētu novērtēt ticības sniegto ieguldījumu.

Radiovaticana.org
Foto: Thepapalvisit.org.uk