Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

"Dzīve ir svētceļojums" - tradīcija turpinās (video)
14.01.2011 pl. 14:10
Svētdien, 9. janvārī, Grobiņā, Zentas Mauriņas piemiņas istabās notika Zvaigznes jeb Triju ķēniņu dienai veltīts vakars "Dzīve ir svētceļojums”. Šī ir jau pirms gada aizsākta tradīcija, kad Liepājas-Aglonas svētceļojuma dalībnieki sniedz vizuāli muzikālu atskatu uz svētceļojumā piedzīvoto.

Pirms gada viesošanās notika Liepājas muzejā, bet šoreiz svētceļniekus uz Grobiņu bija uzaicinājusi Z. Mauriņas muzeja vadītāja Maija Rolava. Savā uzrunā viņa atgādināja par svētceļojumu nozīmi Zentas Mauriņas dzīvē, kā arī to, ka trīs austrumu gudrie arī bija svētceļnieki. Zentu Mauriņu Itālijas apmeklējuma laikā dziļi bija aizkustinājusi Austrumu gudro bijības pilnā Bērna Jēzus pielūgsme, kādu to savā gleznā attēlojis Botičellī.

Svētceļniekus uzrunāja arī Grobiņas domes priekšsēdētājs Aivars Priedols un uzdāvināja svētceļniekiem brīnišķīgu, grobiņnieku ceptu kliņģeri. Pēc tam vārds tika dots „Liepāja-Aglona” svētceļojumu garīgajam vadītājam priesterim Mariušam Kempam.

Pēc ievadvārdiem sekoja svētceļnieku priekšnesums, kurā bija iespēja gan vizuāli redzēt fotogrāfijās, gan dziesmās saklausīt svētceļojumā pieredzēto, kā arī nojaust to, kas nav ar acīm saskatāms, bet ko svētceļnieki nes savās sirdīs un šajā vakarā centās nodot arī klausītājiem. Uz šo pasākumu bija ieradušies arī svētceļojuma dalībnieki, kas nedzīvo Liepājā – gan no Skaistkalnes, gan Jelgavas, gan Rīgas. Kuplā skaitā bija sanākuši arī grobiņnieki. Muzeja nelielās telpas bija cilvēku pinas un valdīja sirsnīga gaisotne. Pēc muzikālā priekšnesuma sekoja sadraudzības vakars, uz kuru visi klātesošie tika mīļi aicināti, lai savstarpēji aprunātos, kā arī nobaudītu dažādus, labdaru sarūpētus gardumu.

"Dzīve ir svētceļojums" idejas autors, svētceļnieks pēc pārliecības Edgars Svētiņš šos muzikālos atskatus veido ar domu, lai darītu klātesošu svētceļojumu arī pārējā gada laikā un lai ar katru nākamo gadu kāds no svētceļojuma pieturas punktiem būtu vieta, ko ziemā apmeklē svētceļnieki un vietējiem cilvēkiem atskaitās – kā tad šiem svētceļniekiem, ko viņi redzēja tikai īsu brīdi, ir klājies visa svētceļojuma garumā. Grobiņa ir pirmā vieta, kur katru gadu Liepājas svētceļniekus uzņem un šie ir tikai pirmie soļi ceļā uz Aglonu. Bet, ja Dievs vēlēsies, varbūt maz pamazām šādas svētceļnieku viesošanās varētu „nostaigāt” visu svētceļojuma maršrutu un pēc vairākiem gadiem nonākt līdz pat Aglonai.

Ingrīda Burģe
Katedrale.lv

Video: Dzīve ir svētceļojums 2010