Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Aicina mācīties Liepājas Katoļu pamatskolā
17.01.2011 pl. 18:31

Februārī visās Liepājas pilsētas skolās sākas skolēnu pieteikšanās nākamajam 2011./2012. mācību gadam, to skaitā arī Liepājas Katoļu pamatskolā.

Liepājas Katoļu pamatskola ir privāta mācību iestāde, kuru 1994. gada 24. februārī dibinājusi Liepājas Sv. Jāzepa Romas katoļu draudze.

Skola ir akreditēta mācību iestāde (vispārējās izglītības programmas (2101 1111) licence Nr. 9196, 26.06.2009., izglītības iestādes akreditācijas lapa Nr.2032, 22.01.2010. un izglītības programmas akreditācijas lapa Nr. 5188, 22.01.2010.)

Skolā:

Kristīgo vērtību iedzīvināšana skolas ikdienā.

Nelielas klases, skolēnu skaits klasē nepārsniedz 16.

Individuāls darbs ar skolēniem.

Labvēlīga skolas psiholoģiskā vide.

Skolā var mācīties bērni ar īpašām vajadzībām, bērni invalīdi.

Cieša sadarbība ar vecākiem.

Skolēniem ir noteikta skolēnu forma.

Skolā darbojas e-klase.

2010./2011.mācību gadā Liepājas Katoļu pamatskolā mācās 130 skolēni. Skola nodrošina kvalitatīvu pamatizglītības ieguvi, realizē plašu audzināšanas programmu, ievērojot kristīgo ētiku, un labi sagatavo skolēnus tālākām mācībām vidusskolā un ģimnāzijā.

Skolā bērni apgūst Valsts noteikto izglītības programmu (1.-9.kl.), kuru integrējam ar kristīgo ētiku un morāli. Sākot ar 1.klasi, papildus piedāvājam angļu valodas, koriģējošās vingrošanas, dejas un zvanu spēles apguvi. Ar 4.klasi bērni fakultatīvi sāk mācīties krievu valodu, bet ar 8.klasi – vācu valodu vai franču valodu. Jau vairāku gadu garumā skolai ir veiksmīga sadarbība ar Baltijas padomi, kas dod iespēju skolēniem kārtot Kembridžas Universitātes eksāmenu angļu valodā.

17 gadu laikā skolai ir izveidojušās stabilas tradīcijas:

Mācību gada uzsākšana Sv. Jāzepa katedrālē, kur bīskaps dod svētību jaunajam mācību gadam,

Sporta diena, kurā skolnieki kopā ar skolotājiem piedalās sporta sacensības un spēlēs,

Rudens svētki, Mārtiņdienas gadatirgus, kur skolēni pārdod pašražotos labumus,

Sv.Cecīlijas dienai veltīts koncerts,

Visi skolēni kopā ar skolotājiem gatavo Ziemassvētku uzvedumu,

Skolā svinam Lieldienas, rīkojam rekolekcijas,

Ģimenes dienai veltīts koncerts,

1.-4.klašu skolēniem mācību gada noslēgumā Tauriņu dienas, 5.-9.klašu skolēni izbrauc uz Zaļo skolu,

Goda kliņģeris pie skolas dibinātāja,

Mācību gada noslēgums, izlaidums, u.c.

Informācija Liepājā, Peldu ielā 17, tālr.: 63427160, mob.: 29645936, e-pasts: .
Liepājas Katoļu pamatskolas profils Facebook.com.