Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Katoļu pamatskola atver savu mājas lapu
23.02.2011 pl. 09:34

2011. gada 24. februarī Liepājas Katoļu pamatskolas 17. dzimšanas dienā notiks skolas mājas lapas www.katolupamatskola.lv atklāšana.

Liepājas Katoļu pamatskolas pedagogu sen iecerētais par savu mājas lapu ir piepildījies! Ik pa laikam tiek veikti dažādi uzlabojumi un papildinājumi, bet Katolupamatskola.lv ir gatava startam, lai dotos pie skolēniem, vecākiem un citiem interesentiem.

Mājas lapā atrodama noderīga informācija ikdienai - stundu saraksts, skolas dienas plānojums, pēkšņas izmaiņas un aktivitātes. Ja nepieciešams, lapa dod iespēju iziet uz citām adresēm un mājaslapām, kuras saistītas ar skološanās jautājumiem. Par skolas dzīvi vēsta fotogalerijas. Ir sadaļas, kurās aplūkojami galvenie reglamentējošie dokumeni, dokumenti, kuri apliecina skolas akreditāciju. Var iepazīties, kādos projektos skola piedalās, kuros guvusi lieliskus panākumus. Sava sadaļa ir skolas atbalsta biedrībai un skolēnu domei un, protams, skolotājiem un vecākiem.

Tā kā skola dzīvo līdzi laikam un savā ikdienas darbā arī ievieš dažādas jaunas tehnoloģijas un informācijas līdzekļus, tad mājas lapa bija tāds kā pats par sevi saprotams un nepieciešams projekts, kura ceļš līdz realizācijai nebija viegls un īss, bet gala rezultāts ir skaists un noderīgs.

Atzīmējot skolas 17. dzimšanas dienu, skolas zālē notiks klašu sagatavots koncerts un citi priekšnesumi veltīti šiem svētkiem. Šo svētku noslēgumā tiks prezentēta internetā izveidotā skolas mājas lapa www.katolupamatskola.lv .

Skola izsaka paldies Katrīnas Ances Fromanes tētim Mārtiņam un citiem vecākiem par atbalstu, padomu un dalību mājas lapas veidošanā!