Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu  Lasījumi

27.02.2011 - Parastā liturģiskā laika 8. svētdiena

Lasījums no pravieša Isaja grāmatas (Is 49, 14-15)

Siona sacīja: “Kungs mani ir atstājis, Kungs mani ir aizmirsis.”
“Vai tad sieviete var aizmirst savu zīdaini, tā ka neiežēlotos par savu miesīgo dēlu? Bet, pat ja viņa to aizmirstu, Es tomēr tevi neaizmirsīšu.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 62 (61)
Refrēns: Tikai Dievā dvēsele var atrast mieru.

Tikai Dievā atdusies, mana dvēsele,
jo no Viņa nāk mana pestīšana.
Tikai Viņš ir mana pestīšana un mans patvērums,
mans cietoksnis –
nekad vairs es netikšu satricināts. R.

Tikai Dievā atdusies, mana dvēsele,
jo no Viņa nāk mana cerība.
Tikai Viņš ir mans Dievs un mana pestīšana,
mans cietoksnis – es netikšu satricināts. R.

Dievā ir mana pestīšana un mana godība,
mana stipruma pamats,
mans patvērums ir Dievā.
Ceriet uz Viņu, visa tauta,
Viņa priekšā izlejiet savu sirdi! R.

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem (1 Kor 4, 1-5)

Brāļi, katrs cilvēks lai mūs uzskata par Kristus kalpiem un par Dieva noslēpumu pārvaldniekiem! Bet no pārvaldniekiem jau šeit tiek prasīts, lai katrs no viņiem būtu uzticams.
Bet tas nav no svara, ka jūs vai kāda cita cilvēku tiesa mani tiesātu. Arī pats sevi es netiesāju, jo sirdsapziņa man neko nepārmet. Bet tas vēl mani neattaisno. Kungs ir mans tiesnesis.
Tāpēc netiesājiet nevienu pirms laika, kamēr Kungs atnāks. Viņš apgaismos to, kas noslēpts tumsā, un atklās siržu nodomus. Tad katrs saņems uzslavu no Dieva. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Alleluja.
Jēzus Kristus, būdams bagāts,
jūsu dēļ ir kļuvis nabags,
lai ar savu nabadzību jūs darītu bagātus.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 6, 24-34)

Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Neviens nevar diviem kungiem kalpot. Viņš vai nu vienu ienīdīs un otru mīlēs vai pie viena turēsies un otru panicinās. Jūs nevarat kalpot Dievam un mamonai.
Tāpēc Es jums saku: nerūpējieties pārāk par savu dzīvību – ko jūs ēdīsiet, ne arī par savu miesu – ar ko jūs apģērbsieties. Vai tad dzīvība nav pārāka par barību un miesa – par apģērbu? Palūkojieties uz debesu putniem – ne tie sēj, ne pļauj, ne savāc šķūņos, bet jūsu Debesu Tēvs tos baro. Vai tad jūs neesat par tiem daudz vērtīgāki?
Un kas no jums ar savām pūlēm var pielikt savam mūžam kaut vienu brīdi?
Un kāpēc esat noraizējušies apģērba dēļ? Palūkojieties uz lauka lilijām – kā tās aug. Ne tās strādā, ne vērpj. Bet Es jums saku, ka pat Salomons visā savā godībā nebija tā apģērbts kā viena no tām. Ja jau lauka zāli, kas šodien ir, bet rīt tiks iemesta krāsnī, Dievs tā ģērbj, tad vēl jo vairāk jūs, mazticīgie!
Tāpēc neraizējieties, jautādami: “Ko mēs ēdīsim?” vai “Ar ko mēs ģērbsimies?” Jo to visu meklē pagāni. Jūsu Debesu Tēvs zina, ka tas viss jums ir vajadzīgs. Tāpēc meklējiet vispirms Dieva valstību un Viņa taisnību, bet tas viss jums tiks pielikts klāt.
Neraizējieties pārāk par rītdienu, jo rītdiena pati par sevi gādās. Katrai dienai pietiek savu bēdu.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.