Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

Polijā tiks atvērts īpašs diakonu sagatavošanas centrs
17.01.2005 pl. 15:30

Terēze Druka, Vatikāna radio

Polijā, Toruņas diecēzē, pēc bīskapa Andžeja Suska lēmuma šogad tiks iesākts pastāvīgo diakonu sagatavošanas darbs.

Ieviest pastāvīgo diakonātu Polijā nolēma Polijas Episkopāts jau pagājušajā gadā, taču līdz šim trūka formācijas centra, kurš sagatavotu kandidātus tāda veida kalpošanai. Līdz šim Polijā diakona svētības saņēma tikai kandidāti uz priesterību.

Diakonāts ir hierarhiska funkcija Baznīcā. Galvenie pastāvīgo diakonu uzdevumi ir kristīt, glabāt un dalīt svēto Komūniju, svētīt laulības, sludināt homīlijas sv. Mises laikā un vadīt bēru ceremonijas. Pastāvīgie diakoni tāpat var vadīt katehizāciju draudzē un skolā, praktizēt sabiedriskos un karitatīvos mīlestības darbus.

Pastāvīgā diakonāta kalpošanas funkcijas Baznīcā pēc vairāk kā tūkstoš gadiem no jauna ievadīja Vatikāna II Koncils.

Diakonāta tradīcija sniedzas līdz pat apustuļu laikiem. Sv. Pāvils Pirmajā vēstulē Timotejam min diakonu funkcijas un ar tām saistītās morāla rakstura kvalifikācijas. Par diakonu amatu Baznīcas hierarhiskajā struktūrā liecina arī Baznīcas Tēvi. Rietumu Baznīcā diakonāta institūts pastāvēja līdz V gs. Nepārtraukti pastāvīgo diakonu svētības un amats saglabājās Pareizticīgajā Baznīcā un ar Romu saistītajās austrumu rita Baznīcās.

Diakonu sagatavošanas centrs Toruņas diecēzes Pšisiekā ir paredzēts šīs diecēzes kandidātiem, taču izglītoties te varēs personas no visas Polijas. Paredzēts ir 4 gadus ilgs formācijas laiks, kura laikā tiks pārbaudīts diakonu kandidātu paaicinājums, iegūta teoloģiskā izglītība un garīgā formācija. Katram kandidātam būs bīskapa norādīts garīgais tēvs.

Lai kļūtu par pastāvīgo diakonu kandidātam pirmām kārtām ir jābūt Dieva paaicinājumam, tāpat ir jābūt fiziski un garīgi veselam, dziļi dievbijīgam, jāmāk veidot attiecības ar citiem cilvēkiem, jābūt iesaistītam žēlsirdības darbos.

Neprecētam kandidātam uz pastāvīgo diakonātu ir jābūt vismaz 25 gadus vecam un jāuzņemas celibāts. Nav iespējama laulības slēgšana pēc diakona svētību saņemšanas.

Precētu vīriešu gadījumā kandidātam ir jābūt vismaz 35 gadus vecam un ir jāsaņem rakstisku sievas piekrišanu. Pastāvīgie diakoni uztur paši sevi strādājot no kalpošanas neatkarīgu darbu.

Citu Polijas diecēžu bīskapi katrs atsevišķi izlems vai viņu diecēzēs ir nepieciešama diakonu kalpošana.

• • • • •