Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Vēstījumi

"Laulāto Tikšanās" vēstījums Latvijas Baznīcai
17.06.2011 pl. 14:12

Ar Svēto Misi Sv. Alberta baznīcā Kunga debeskāpšanas dienā sākās ģimeņu apvienības "Laulāto Tikšanās" Latvijas vadītāju svētceļojums uz Romu, lai no 3. līdz 9. jūnijam kopā ar vairāku valstu "Laulāto Tikšanās" vadītājiem kopā lūgtos un apliecinātu vienotību ar svēto Pēteri.

Tikšanās laikā kopīgi apmeklējām vietas, kur dzīvojuši un kalpojuši svētie, kā arī piedalījāmies kopējā audiencē pie pāvesta Benedikta XVI.

Romā mūs laipni uzņēma un svētīja Laju lietu padomes vadītājs kardināls Staņislavs Rilko un Ģimeņu lietu padomes vadītājs kardināls Enio Antoneli. Viņi apliecināja ģimenes lielo vērtību un novērtēja "Laulāto Tikšanās" darbību ģimenes vienotības veicināšanā, kā arī novēlēja turēties pie mūsu kopienas harizmas – dialoga un cītīgi liecināt par to citām ģimenēm. Tā iespaidā Romā tika izveidots vēstījums Latvijas Baznīcai:


Pastāvīgi augoša vajadzība rūpēties par mīlestību laulībā

“Laulāto Tikšanās” ģimeņu apvienības atbildīgo pāru un garīdznieku vēstījums visām katoļu kustībām un kopienām, kā arī Baznīcas priesteriem

Pirmais Radītāja aicinājums vīrietim un sievietei ir laulība. Mūsdienu pasaulē vīra un sievas mīlestība ir pakļauta dažāda veida pārbaudījumiem un, ja tā ir ievainota, tad cieš arī pārējās attiecības starp cilvēkiem visos citos sabiedrības dzīves līmeņos. „Ideoloģijas, dažādas sistēmas, kam līdzi nāk vienaldzība un nevēlēšanās iesaistīties, arvien vairāk uzbrūk ģimenes audzinošai lomai.” (Christifideles Laici, 40) Mēs jūtam nepieciešamību arvien pilnīgāk un apņēmīgāk radīt laulībai un ģimenei tādus nosacījumus, kas veicinātu pastāvīgas, uzticīgas un cienīgas savstarpējās mīlestības veidošanu. Tūkstošiem laulāto pāru, kas jau piedalījušies mūsu apvienības dažādu formu darbā, ir dzīvā liecība, ka šāda mīlestība ir iespējama, pateicoties uzticības pilnam dialogam starp vīru un sievu, jo tieši šādas attiecības meklē pāri, kas gatavojas laulībām. Tādēļ aicinām visus priesterus, katoliskās kustības un kopienas atbalstīt vīra un sievas mīlestības vērtību Baznīcā, kas tādā veidā varētu pilnīgāk līdzināties Baznīcas un Kristus Mīlestībai (sal. Ef 5, 32).

Īpašā veidā aicinām atbalstīt tos laulātos pārus, kuri pārdzīvo krīzi savās attiecībās, kā arī tos, kuri dzīvo nesakramentālā savienībā, viņu centienos atkal atrast ceļu pie Kunga Dieva un Baznīcas. Mācība par laulību un ģimenes dzīvi mūsu baznīcās ir jādzird biežāk, tai ir jābūt klātesošai sprediķos. Mēs izjūtam nepieciešamību skaidri norādīt uz vīrieša un sievietes kā laulāto attiecību veselumu, viņu kā personību neatkārtojamo skaistumu pilnīgumā – viņu „miesas un instinkta pamudinājumu, jūtu un pieķeršanās spēku, gara un gribas tiekšanos” (sal. Familiaris Consortio, 13). Ir jāiedrošina paši laulātie pāri nest citiem Labo Vēsti par laulību un ģimeni. Tāpat arī jāļauj laulātajiem sajust, ka viņi tiešām ir svarīgi Baznīcai. Mēs aicinām arvien plašāk uzrunāt ģimenes un runāt par ģimenēm, pielietojot jaunas metodes: liecības, jaunas rekolekciju formas, seminārus, mākslu utt.

Šādu iniciatīvu panākumu priekšnoteikums ir spēja saredzēt katra cilvēka individuālo bagātību, cieņu un Dieva bezgalīgo mīlestību attiecībā uz viņu, kā arī spēju ieraudzīt to labo, kas ir katrā laulāto pārī, pat ja labais jau ir ievainots. Kā pašā laulībā, tā arī kustībās, kopienās un draudzēs ir nepieciešams dialogs:

- vairāk klausīties nekā runāt,

- saprast nevis vērtēt,

- dalīties nevis diskutēt,

- piedot, nevis gaidīt, kad to dara otrs.

Šī pieeja veicinās tāda aicinājuma vērtu dzīvi, ar kādu Dievs ir apveltījis katru laulāto pāri, vedīs uz patieso personību satikšanos un rezultātā kopumā uzlabos sabiedrības dzīves kvalitāti.

Romā, 2011. gada 7. jūnijā.

Polijas, Latvijas, Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas "Laulāto Tikšanās" vadītāji

LRKB IC