Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Katoļu pamatskola aicina uz Miķeļdienas labdarības tirdziņu
26.09.2011 pl. 18:39

1. oktobrī pulksten 11.00 Sv.Jāzepa katedrāles dārzā Liepājas Katoļu pamatskola organizē Miķeļdienas labdarības tirdziņu. Aicināti piedalīties skolas bērni, viņu vecāki, kā arī ieviens kurš vēlas atbalstīt labdarību un iegādāties kādu labu lietu.

Miķeļdienas labdarības tirdziņš Liepājas Katoļu pamatskolā jau kļuvis par tradīciju. Tāpat kā pērn, tiks tirgoti pašu gatavoti gardumi, pašu veidoti rokdarbi un amatniecības izstrādājumi, pašu audzēti dārza brīnumi un citas labas lietas. Tirdziņa apmeklētājus priecēs dziesmas, uz ugunskura vārīta tēja un kārumiņi. Labdarības tirdziņa ieņēmumi tiks ziedoti bērnu - invalīdu vecāku biedrībai „Dižvanagi”.

Biedrība „Dižvanagi” savu darbību ir uzsākusi 2008. gadā un tās galvenie mērķi ir veidot un realizēt bērnu ar īpašām vajadzībām rehabilitācijas un socializācijas programmas Liepājas pilsētā un Grobiņas novadā. Veidot atbalsta sistēmu ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām, un veicināt sabiedrības izpratni un toleranci par dažādām atšķirīgām cilvēku grupām.

Skola un ģimene. Kas mūs vieno? Protams, tie ir bērni - mūsu mīlētie un lutinātie, vajadzības gadījumā arī norātie. Tie ir viņu smiekli, delverības, kļūdas un panākumi – viss, kas mūs, vecākus un skolotājus, tā iepriecina un reizēm nedaudz arī sarūgtina. Taču reizēm var atnākt arī īstas raizes – tad, kad bērniņš slimo, kad viņš ne vienmēr spēj piedalīties vienaudžu spēlēs un rotaļās. Nepaiesim garām! Ieraudzīsim paši un mācīsim saskatīt mūsu bērniem, ka līdzās mums bieži dzīvo cilvēki, kam sirdī mīt dziļa sāpe. Bet – mēs varam dalīties mīlestībā!

Pērn skola ziedoj arī dažādus mazturīgām ģimenēm vajadzīgus priekšmetus – bērnu apģērbu, mācību grāmatas, mēbeles un mājturības lietas.

“Miķeļdienas 5 stāstus” un par iespēju palīdzēt 5 ģimenēm lasi šeit.

Foto: Katoļu pamatskola