Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Jaunas Adventa laika tradīcijas Raipoles draudzē
09.12.2011 pl. 16:24

Adventa vainagā savu svēto misiju un gaismas ceļu ir uzsākušas divas sveces... Ir sācies Adventa laiks - klusuma un gaidīšanas laiks;

laiks, kurā atkal no jauna esam aicināti ieskatīties savas nākotnes dzīlēs, pārdomāt, kas mūs sagaida, atcerēties par satikšanos, kura tuvojas mums arvien tuvāk un tuvāk...

Lai labāk izdzīvotu šī gaidīšanas laika skaistumu un noskaņojumu, prāvests Rinalds Broks, ir iedzīvinājis vairākas jaunas Adventa laika tradīcijas Raipoles draudzē.

Adventa laiks un Ziemassvētku laiks ir eņģeļu laiks, kad cilvēki cenšas cits citam palīdzēt, atbalstīt, iepriecināt... Eņģeļi grib mūsos izaicināt kaut ko tādu, ko mēs aizmirstam vai pametam novārtā ikdienas steigā. Arī Raipoles draudzē ar pirmo Adventa svētdienu ir sācies sargeņģeļu laiks. Pēc Sv. Mises Raipoles baznīcā katrs, kas iepriekš bija izteicis vēlmi būt par sargeņģeli, izvelkot lapiņu, uz kuras bija minēts draudzes cilvēka vārds, kļuva viņam par sargeņģeli visu Adventa laiku. Kristus Dzimšanas svētku gaidīšana nav iedomājama bez lūgšanas. Tāpēc sargeņģeļu galvenais uzdevums ir katru dienu lūgties par cilvēku, kuram ir kļuvis par sargeņģeli, lai viņš labi sagatavotos Kristus Dzimšanas svētkiem. Ir jauki iedomāties, ka šajā Adventa laikā par mani kāds domā un lūdzas! Kristus Dzimšanas svētkos mēs uzzināsim savus sargeņģeļus un no viņiem saņemsim paša veidotu dāvanu.

Advents ir arī pārvērtību laiks, kurā tiekam aicināti iedegt mīlestību vienam pret otru, lai sirds mīlestībā un dvēseles gaišumā sagaidītu Kristus Dzimšanas svētkus. Katrs no mums ir aicināts Adventa laikā darīt labus darbus to vidū, starp kuriem dzīvojam. Raipoles baznīcā, sākoties Adventam, ir novietota tukša silīte, kurā paredzēts Ziemassvētku priekšvakarā ielikt Bērniņa Jēzus figūriņu. Ar pirmo Adventa dienu katrs, kas piedalījies Sv.Misē, silītē ievieto siena salmiņu. Tā pakāpeniski līdz Ziemassvētkiem silīte pildīsies ar siena salmiņiem – mūsu lūgšanām. Kā Raipoles draudzes prāvests Rinalds Broks teica: ’’Tieši uz mūsu lūgšanām (siena salmiņiem) Ziemassvētku vakarā guldīsim Bērna Jēzus figūriņu. No mums katra būs atkarīgs, vai Bērniņam Jēzum gulēt būs mīksti vai arī viņam spiedīs muguriņu, tas nozīmē, vai Viņš būs pieņemts mūsu dzīvē?’’

Māte Terēze no Kalkutas ir teikusi: "Ziemassvētkos Kristus nāk kā mazs bērns - tik mazs, tik nevarīgs, izjūtot lielu vajadzību pēc mīlestības. Vai mēs esam gatavi Viņu uzņemt? Ja Marija un Jāzeps meklētu mājokli Jēzum, vai viņi izvēlētos mūsu namu un visu, kas tajā?”

Jau otro gadu Raipoles draudzē ir tradīcija uzņemt Bērna Jēzus figūriņu savā mājā, pulcējoties visai ģimenei kopā. Bērniņa Jēzus figūriņa, kas ir ievietota pašdarinātā silītē, no prāvesta Rinalda rokām tiek nodota ģimenes pārstāvim. Kopā ar ģimeni tiek lasīti un apcerēti Sv. Rakstu fragmenti, izteiktas lūgšanas un ģimenei tiek dota svētība. Bērna Jēzus figūra paliek mājās līdz nākamās dienas vakaram, kad tā turpina ceļu pie citas ģimenes.

"Padarīsim savu māju, savu ģimeni par otru Nācareti, kur valda mīlestība, miers, prieks un saskaņa, jo mīlestība sākas mājās. Jums ar to jāsāk un jāpadara sava māja par degošas mīlestības pavardu.’’(Māte Terēze)

Ināra Seidare