Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Ezerē top baznīca
05.09.2012 pl. 10:41
Ezeres Kristus Karaļa draudzi ir pārņēmis priecīgs un svētīgs notikums – mums top Dieva mājoklis – baznīca! Šajā darbā draudzes locekļi ieliek visus savus spēkus, lūgšanas un mīlestību.

Draudzes vēsture aizsākās 1996.gada rudenī, kad pirmās Svētās Mises svinēja priesteris Gatis Mārtiņš Bezdelīga, viņa vadībā pamazām iekārtojām kapelu Ezeres pagasta ēkā, šai laikā radās doma par savu baznīcu.

Pēdējos gados draudze ir paplašinājusies, tāpēc nepieciešamība pēc dievnama kļuvusi arvien aktuālāka. Pašreizējā enerģijas pilnā un izdomas bagātā prāvesta Andreja Mediņa vadībā lielie darbi ir sākušies. Klaudz āmuri, tiek gāztas sienas, telpas tiek atbrīvotas no gružiem. Dažreiz iezogas šaubas par mūsu iespējām un varēšanu, taču priesteris Andrejs tās nocērt saknē, sakot: „Dievam viss ir iespējams!” Tas ir mūsu stiprinājums.

Lai iegūtu īpašumā bijušo Ezeres vidusskolas bibliotēkas ēku, draudze piedalījās izsolē. Finansiāli mūs atbalstīja Vācijas katoļu labdarības organizācija ”Bonifatiuswerk”, ziedoja arī draudzes locekļi. Dokumentu kārtošanā palīdzēja Kurzemes bīskaps Vilhelms Lapelis un priesteris G. M. Bezdelīga. Lai pārbūvētu ēku par baznīcu, darba ir daudz, tāpēc lūgums atsaukties ikvienu labas gribas cilvēku, kas vēlētos palīdzēt Ezeres jaunās baznīcas tapšanā.

Dievs mūsu draudzi  ir svētījis ar atsaucīgiem, čakliem cilvēkiem un brīnišķīgu prāvestu Andreju Mediņu, tāpēc ticam, ka visu spēsim paveikt un mums būs dievnams, kur saņemt Dieva žēlastības un slavēt Viņu.

Ezeres pagasts atrodas Saldus rajona dienvidu daļā, 35 km attālumā no Saldus un ir viens no 8 rajona pierobežas pagastiem, kura teritorijā atrodas pierobežas punkts uz Lietuvas Republiku. Informācija Ezeres pagasta mājas lapā liecina, ka uz 01.01.2009. Ezeres pagastā reģistrēti 1366 iedzīvotāji. 

Aiva Banga, "Nāc"