Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Euharistija ir miera un vienotības skola
08.10.2004 pl. 00:00

Avots: Zenit.org
Sagatavoja LRKB IC

Jānis Pāvils II norāda uz Euharistiju kā "lielu miera skolu", kas māca vīriešus un sievietes būt par "dialoga un komūnijas veidotājiem."

Šis ir viens no apgalvojumiem, ko pāvests atkārto savā apustuliskajā vēstulē "Mane Nobiscum Domine" (Paliec ar mums, Kungs), kas tika publicēta šodien sagaidot Euharistijas gadu.

"Mūsu saplosītā pasaule, kas ir uzsākusi jauno tūkstošgadi ar teorisma un karu traģēdiju draudiem, aicina kristiešus vairāk kā jebkad izdzīvot Euharistiju kā lielu miera skolu," pāvests raksta.

"Kristietis, kas piedalās Euharistijā, mācās būt par komūnijas, miera un solidaritātes veicinātāju," viņš saka.

Arhibīskaps Domenico Sorrentino, Kulta un sakramentu disciplīnas kongregācijas sekretārs, preses konferencē klātesošajiem uzsvēra, ka "Euharistija un miers ir cieši saistīti."

"Euharistija un miers ir saistīti garīgi, tas nav kaut kas automātisks," arhibīskaps teica. "Lūgšana ir vitāli nepieciešama, tāpēc katrs, kas piedalās Svētajā Misē, mācās brālības un miera loģiku un to pielieto dzīvē. Tā ir miera un vienotības skola."

Jānis Pāvils II atgādina ticīgajiem, ka Euharistijai ir jāved pie "taisnīgākas un brālīgākas sabiedrības."

Viņš aicina padarīt šo "Euharistijas gadu par laiku, kad kopienas īpašā veidā nododas brālīgu attiecību un vienotības meklējumiem, kas ir viens no šīs pasaules daudzajiem trūkumiem."

"Kritērijs, pēc kura Euharistiskās svinēšanas autentiskums tiks pierādīts ir mīlestība un uzmanība pret tiem, kas cieš," viņš turpina.

Pāvests tic, ka ir svarīgi atcerēties, ka "Euharistija ir komūnijas izpausme." Šajā sakarībā viņš paskaidro, ka "Baznīca uzliek nosacījumus, kas var pilnīgi piedalīties Euharistijas svinēšanā," atsaucoties un norādījumiem un dokumentiem, ko Svētais Krēsls jau publicējis par šo tēmu.