Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Intervijas

Auglība – laulāto mīlestības zīme
17.04.2013 pl. 15:30

Intervēja Ieva Liede

Dainis un Baiba Stikuti – piecu dēlu vecāki, kustības "Laulāto tikšanās" animatori un Ģimenes ekoloģijas institūta konsultanti, kuri kopš 2008. gada vada auglības atpazīšanas kursus, intervijā avīze "Nāc" stāsta par dabīgo ģimenes plānošanu un tās ieguvumiem.

Kādas ir katoliskajā Baznīcā atļautās ģimenes plānošanas metodes?

Dainis Stikuts: Baznīca māca, ka laulības aktam jeb tuvībai laulāto starpā ir jābūt atvērtai uz dzīvību. Tas nozīmē, ka laulība savā būtībā ir auglīga. Arī dabiskās auglības atpazīšanas metodes var kļūt par kontracepciju, ja laulātie nav dialogā ar Dievu un savā starpā. Laulātajiem nav jābaidās atsaukties uz sirds ilgām, kuras Dievs ieliek sirdī, aicinot ieņemt bērniņu.

Baiba Stikute: Metodes ir vairākas, bet kursos mēs apmācām simpto-termālo metodi, ko sauc arī par dubultā apstiprinājuma metodi. Mūsdienās cilvēkam gribas drošību, un šī metode to sniedz.

Kāds ir laulātā pāra galvenais ieguvums, lietojot auglības atpazīšanas metodi?

Baiba: Laulātā pāra attiecībās ienāk savstarpējā cieņa. Sieviete jūtas mīlēta un respektēta ar visu viņas auglību. Ir ģimenes, kuras atklāj, cik slikti ir jutušās, lietojot hormonālo kontracepciju, jo tad sievietes sev nodara pāri un jūtas izmantotas. Dabīgās ģimenes plānošanas pamatā ir savstarpējs respekts un mīlestība. Sieviete nejūtas tikai seksuālas iekāres objekts, jo vīrietis ir gatavs arī atteikties. Līdz ar to vīrietis sievietē atklāj citas lietas, piemēram, viņas bagāto garīgo pasauli. Savstarpējās attiecības veidojas pilnīgi citā līmenī. Ir pētījumi, kuri apstiprina, ka ģimenes, kuras izmanto dabīgo ģimenes plānošanu, ir stabilākas, tās mazāk šķiras.

Dainis: Pāris, uzsākot kopdzīvi, neizbēgami sastopas ar kādām problēmām, bet to pārvarēšana viņu attiecībās daudz atrisina, jo šīs metodes izmantošana prasa atteikšanos un disciplīnu. Šī metode ir arī pilnīgā saskaņā ar laulības solījuma zvērestu, kurā laulātie apsola viens otru mīlēt, pieņemt visos dzīves gadījumos un dāvāt sevi nedalāmi, tai skaitā arī ar auglību. Nav tā, ka kāda daļa tiek rezervēta sev, notiek pilnīga sevis atdošana un otra pieņemšana. Tikai dabīgā ģimenes plānošana šo principu neizslēdz. Tā sevī vispilnīgākā veidā ietver atbildību, ko laulātie uzņemas.

Atturība, ko paredz dabīgā ģimenes plānošana, ir ļoti svarīga, jo tā paredz sava veida sagatavošanos svētkiem un jebkuros svētkos šis mirklis ir būtisks.

Kā jūs paši atklājāt aicinājumu kalpot dzīvībai, vadot auglības atpazīšanas kursus?

Baiba: Šogad mūsu laulībai aprit 20 gadi. Pirmais bērniņš mūsu ģimenē netika īpaši plānots, bet pēc viņa piedzimšanas sapratām, ka nevēlamies nekā citādi regulēt mūsu auglību, kā izmantojot ģimenes dabīgo plānošanu. Tajā laikā bija iznākusi grāmatiņa ”Sargāsim brīnumu”, kur nedaudz tika aprakstīta simpto-termālā metode. Mēs šo metodi praktizējām, un tā ļoti labi darbojās. Tomēr viena lieta ir zināt pašam un pavisam kaut kas cits ir tad, ja šīs zināšanas jānodod tālāk citiem. Pagāja diezgan ilgs laiks, kamēr mēs sajutām aicinājumu savās zināšanās dalīties arī ar citiem.

Dainis: Sākumā noteikti liela loma bija mūsu ticības pārliecībai un tam, ka negribam citādi dzīvot. Par dabīgo ģimenes plānošanu gribējās uzzināt kaut ko vairāk, lasīju grāmatu ”Dabīgi un droši”. Tur rakstītais likās skaists, bet sarežģīts. Patiesībā metodes būtība ir vienkārša. Izglītojos, piedaloties kursos, atbraucis mājās par uzzināto stāstīju sieviņai. Manuprāt, liela nozīme bija iedvesmojošajai daļai, kas ir ļoti būtiska, lai ģimene dzīvotu atbilstoši dabīgai ģimenes plānošanai.

Baiba: Toreiz tas mūs vēl nemudināja dalīties ar citiem, bet pēc kāda laika uz kursiem aizbraucām abi. Tad Dievs uzrunāja ļoti spēcīgi, atklājot, ka tās ir tās zināšanas, kurās būtu vērts dalīties ar citiem.

Izglītības jomā bijām strādājuši daudzus gadus, bet es no darba aizgāju, jo sapratu, ka bērniem esmu daudz svarīgāka, nekā karjerai. Nākamais solis bija tas, ka apzinājos – man trūkst medicīniskās izglītības, tādēļ sāku studēt par vecmāti. Šobrīd esmu padziļināti apguvusi medicīnu un strādāju par vecmāti, bet kopš 2008. gada vadām auglības atpazīšanas kursus.

Kāds ir laulātā pāra ieguvums, izvēloties dabīgo ģimenes plānošanu?

Baiba: Svētības ir tiešām daudz. Pirmkārt, kā daudzi saka – mainās domāšana, skats uz dzīvi un savu otro pusīti. Otra lieta, ar ko saskaras diezgan daudzi pāri, ir grūtības ieņemt bērniņu. Daudziem no viņiem izdodas palīdzēt tieši caur šo dabisko metožu iepazīšanu un praktizēšanu.

Vai savam kalpojumam redzat augļus?

Baiba: Pēc vairāku kursu novadīšanas noslēgumā lūdzam pāriem uzrakstīt atsauksmes par to, kas mainījies viņu dzīvē. Ir iepriecinoši lasīt, ka mainījušās ļoti daudzas lietas, piemēram, vīrietis savu sievu sāk uzlūkot savādāk. Interesanti ir arī tas, ka pāri, kuri vairs neplāno ģimenē bērnus, pēc izglītošanās kursos, ir atkal atvērti jaunas dzīvības ieņemšanai.

Cik droša ir dabīgā ģimenes plānošana?

Baiba: Apmācīti jau ir vairāk nekā 200 pāri un, saņemot atsauksmes, neesam dzirdējuši par šīs metodes kļūdu – bērniņa ieņemšanu, to apzināti neplānojot. Pāri, kuri apguvuši dabīgo ģimenes plānošanu, šo metodi popularizē arī tālāk, un arvien vairāk cilvēki par to sāk interesēties.

Dainis: Mēs redzam, ka cilvēkiem sirdīs ir ilgas pēc šāda dzīvesveida. Daudzi jau kaut kādā veidā neapzināti līdzīgi dzīvo un sirdī pretojas standarta kontracepcijai, tādēļ ir prieks, ka šie cilvēki atrod vajadzīgo informāciju.

"Nāc"
Foto no Stikutu ģimenes personīgā arhīva