Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Doktora grādu ieguvis priesteris Antons Prikulis
20.05.2013 pl. 14:47
Piektdien, 17. maijā, Pontifikālajā Laterāna universitātē Romā, doktora disertāciju Baznīcas kanoniskajās tiesībās aizstāvēja priesteris Antons Prikulis no Rēzeknes.

Viņš saņēma augstāko novērtējumu Summa cum laude. Priestera Antona Prikuļa pētījuma tēma bija "Latvijas Svētā Krēsla diplomātiskās attiecības no 1920. līdz 1940. gadam. Un diplomātisko attiecību atjaunošana sākot no 1991. gada." Darbā jaunais doktors centās atbildēt uz jautājumu, ko nozīmē pāvesta diplomātija attiecībās ar Latviju un cik lielā mērā šī darbība palīdzēja Latvijas Baznīcai atdzimt pēc 50 gadiem komunisma režīma apspiešanā.

Par savu doktora darbu A.Prikulis stāsta: "Darbā īpaša verība tika pievērsta pirmajam apustuliskajam nuncijam Antonio Cekini un viņa ieguldījumam Latvijas Baznīcas attīstībā. Tika pētīti arī: Jāņa Pāvila II vizītes nozīmīgums Latvijai un Svētā tēva vēstījumi latviešu tautai izteikti gan Aglonā, gan Rīgā, Mežaparkā. Noslēdzot darbu, tika secināts, ka Svētā Krēsla diplomātija palīdzēja ne tikai Latvijas Baznīcai, bet arī Latvijas valstij pirmās neatkarības laikā ieiet starptautisko attiecību apritē, un vēl jo vairāk pēc 1991. gada atgūtās neatkarības Svētā Krēsla darbība Latvijā caur Apustulisko nunciju veicināja Latvijas pilnīgu atgriešanos starptautiskajā kopienā un arī Latvijas Baznīcas attīstību pēc 50 gadu represijām."

Paralēli doktorantūras studijām Pontifikālajā Laterāna universitātē priesteris Antons Prikulis mācās arī Pontifikālajā Ekleziālajā akadēmijā, kur tiek sagatavoti nākamie Svētā Krēsla diplomāti. Benedikta XVI vārdiem runājot, viņu misija ir liecināt par patiesību, ko Kristus uzticēja apustulim Pēterim un viņa pēctečiem. Piebildīsim, ka disertācijas aizstāvēšanā piedalījās šīs prestižās akadēmijas prezidents Benjamino Stella, daudzi tās studenti no dažādām valstīm, priestera Antona vecāki un viņa brālis, priesteris Staņislavs, kurš studē doktorantūrā Venēcijā, bijušie un esošie Pontifikālās Laterāna universitātes latviešu studenti un Vatikāna Radio latviešu redakcijas darbinieki.

Radiovaticana.org