Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Par Liepājas diecēzes bīskapu nominēts Sv.Franciska draudzes viceprāvests Viktors Stulpins
20.07.2013 pl. 13:44
Šodien, 20. jūlijā, pulksten 12 Liepājas diecēzes administrators bīskaps Edvards Pavlovskis sasauktā sapulcē Liepājas kūrijā paziņoja, ka pāvests Francisks par Liepājas diecēzes bīskapu nominējis Rīgas Sv.Franciska draudzes viceprāvestu Viktoru Stulpinu.

Pāvesta Franciska vēstuli „Sub sectreto Pontificio” klātesošajiem Liepājas diecēzes priesteriem, draudzes un mediju pārstāvjiem itāliešu valodā nolasīja emeritētais bīskaps Ārvaldis Andrejs Brumanis.

Pēc aspsveikumu saņemšanas nominētais bīskaps īsā uzrunā sacīja: "Tas ir negaidīts pagrieziens manā dzīvē. Rīdzinieks nonāk Kurzemē. Uzzinot šo ziņu, pirmajā brīdi jautāju sev - Kāpēc es? Taču, ja Dievs caur pāvestu tā ir lēmis, būtu pretēji sirdsapziņai teikt - nē, jo tad, kad tiku iesvētīts par priesteri, es teicu „jā”. Kāpēc tagad, saņemot priesterības svētību pilnību man teikt „nē”?  Pēc pārdomām otrās dienas vakarā es devu savu "jā" vārdu."

Runājot par nākotnes plāniem, V. Stulpins neko konkrētu negribēja solīt: „Nāku no tādas nedaudz atšķirīgākas vides un domāju, ka vispirms ir jāiepazīst to, kas šeit ir, lai kaut ko varētu plānot tālāk. Nāku nevis ar kādu savu domu un vīziju, bet, lai būtu un kalpotu. Tātad es domāju, ka kalpošanai vispirms ir svarīgi iepazīt to, kas šeit ir. Labais ir jāpatur un ja kaut ko jaunu varēšu dot, tad – paldies Dievam!”

Par bīskapa moto V. Stulpins izvēlējies apustuļa Toma vārdus, kurus viņš izteica Kristum pēc augšāmcelšanās: "Mans Kungs un mans Dievs!" (Jņ 20,28)

Jaunā bīskapa konsekrācijas svinības notiks 7. septembrī Liepājas Svētā Jāzepa katedrālē. Par laiku tiks vēl ziņots.

Jelgavas diecēzes bīskaps un Liepājas administrators E.Pavlovskis novēlēja, lai neskatamies uz to, ka nominētais bīskaps ir jauns gados. Bīskaps nav saistīts ar vecumu vai doktora grādiem. Jāklausa tam, kuru Dievs izvēlējis.

Pr. Viktors Stulpins ir dzimis 1971. gada 26. septembrī, Rīgā. Mācījās Rīgas 69. vidusskolā. Pēc 8. klases turpināja mācības Rīgas Celtniecības tehnikumā. 1990. gadā iestājās Rīgas Garīgajā seminārā un 1995. gada 11. jūnijā tika iesvētīts par priesteri. 1995. - 1996. g. ir vikārs Gulbenē un Alūksnē. No 1996. gada prāvests Aizkrauklē un apkārtējās rajona draudzēs. Kopš 2010. gada Rīgas Garīgā semināra inspektors un ekonoms, pasniedzējs RARZI, kā arī Rīgas Sv. Franciska draudzes viceprāvests.

Katedrāle.lv