Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

IX Vispasaules konsekrētās dzīves diena
02.02.2005 pl. 05:55

Avots: www.Vatican.VA
Sagatavoja LRKB IC

Kopš 1997. gada 2. februārī Kunga Jēzus prezentācijas svētnīcā svētkos jeb Sveču dienā Baznīca svin arī Vispasaules konsekrētās dzīves dienu.

Savā vēstījumā pirmajai Konsekrētās dzīves dienai 1997. gadā pāvests Jānis Pāvils II rakstīja, ka šī diena tika iedibināta, lai palīdzētu visai Baznīcai vēl vairāk novērtēt to cilvēku liecību, kas ir atsaukušies aicinājumam sekot Kristum, pildot evaņģēliskos padomus. Tajā pašā laikā tā ir laba un piemērota iespēja konsekrētiem cilvēkiem atjaunot savu apņemšanos ar vēl lielāku dedzību un pilnīgāk veltīties Kungam.

Svētais tēvs raksta, ka konsekrētā dzīve ir svarīga visai Baznīcai, jo tā spilgtāk atklāj katra kristieša aicinājuma būtību un visas Baznīcas ilgas un tiekšanos kā Līgavai būt vienotai ar Līgavaini (sal. Vita Consecrata 3).

1997. gada vēstījumā pāvests īpaši izceļ trīs iemeslus, kāpēc šī konsekrētās dzīves diena tika iedibināta. Pirmkārt, lai pateiktos Dievam par konsekrētās dzīves dāvanu, jo tas vispirms ir Viņa aicinājums un dāvana. Otrkārt, lai visai Dieva Tautai palīdzētu iepazīties un novērtēt konsekrēto dzīvi, kurā radikālākā veidā tiek izdzīvots katra kristītā aicinājums. Treškārt, lai paši konsekrētie pateiktos Kungam par Viņa brīnišķīgo darbu, kā arī atgrieztos pie sava aicinājuma avotiem, tādā veidā liecinot par Dievu, kas ir mīlestība un kas var pilnībā piepildīt cilvēka sirds ilgas.

Svētais tēvs arī pievērš īpašu uzmanību tam, ka svētki, kuros mēs pieminam Jēzus upurēšanu svētnīcā, ļoti skaidri un izteiksmīgi izsaka šo pilnīgo veltīšanos, kas vispilnīgāk bija redzama Kristū – visas konsekrācijas modelī.

Pāvests noslēdz savu vēstījumu, runājot par tiem augļiem, kas tiek gaidīti visas Baznīcas misijai, jo šajā dienā tiek īpaši lūgts par aicinājumiem uz konsekrēto dzīvi. 

Pēc Vatikāna materiāliem sagatavoja
LRKB Informācijas centrs

• • • • •

Rīgā, Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā 2. februāra vakarā plkst. 18:00 notiks adorācija, savukārt plkst. 19:00 sāksies sv. Mise, kuras laikā Rīgas diecēzes konsekrētie cilvēki kopīgi atjaunos savus šķīstības, paklausības un nabadzības solījumus.

• • • • •