Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Liepājas diecēzē atver četras Žēlsirdības durvis
14.12.2015 pl. 20:49
Žēlsirdības ārkārtējā Jubilejas gadā, kas iesākās 8. decembrī, pāvests Francisks ir izsludinājis iespēju arī partikulārajās Baznīcās atvērt Svētās durvis jeb Žēlsirdības durvis. Tā Adventa trešajā svētdienā šādas nozīmes durvis tika atvērtas četrās Liepājas diecēzes baznīcās.

Iesākoties Jubilejas gadam Svētās Durvis, kuras šoreiz ir Žēlsirdības Durvis, Vispirms tika atvērtas pāvesta bazilikās Romā. Bet pāvests ir noteicis, lai Adventa trešajā svētdienā līdzīgas durvis tiktu atvērtas katras vietējās Baznīcas katedrālē vai līdzkatedrālē, vai kādā citā baznīcā ar īpašu nozīmi. Pēc ordinārija izvēles, tās var tikt atvērtas svētvietās, uz kurām dodas svētceļnieki, kas šajās svētajās vietās bieži sirdī ir žēlsirdības aizskarti un rod atgriešanās ceļu.

Liepājas diecēzē bīskaps ir noteicis, ka Žēlsirdības durvis ir sv. Jāzepa katedrālē, Alsungas sv. Miķeļa baznīcā, Saldus sv. Pētera un Pāvila baznīcā un Talsu Vissvētākās Jaunavas Marijas baznīcā. Visās šajās baznīcās 13. decembrī pirms Sv. Mises plkst. 11.00 notika Žēlsirdības druvju atvēršana. Ieejot pa šīm durvīm, var saņemt pilnas atlaidas izpildot parastos nosacījumus.

Alsungas Sv. Miķeļa baznīcā dievkalpojuma sākumā ļaudis pulcējās pie Svētām durvīm, lai kopā vērtu tās vaļā. Durvis baznīcā tika speciāli uzstādītas un uz tām ir 13 gleznojumi ar dažādiem Evaņģēlija notikumiem, kuros izpaužas Dieva žēlsirdība. Virs durvīm atrodas Kristus attēls, kas apliecina Kristus teikto: "Es esmu durvis." Durvju vienā pusē Pasludināšanas aina un otrā pusē - Kristus piedzimšana, tāpat arī Kristus pie krusta, Augšāmcelšanās, nokāpšana ellē, Svētā Gara atsūtīšana, Kalna sprediķis un spitālīgā izdziedināšana, Jēzus kristīšana, Lāzara piecelšana, Maizes pavairošana un Euharistija.

Līdzīgi Svētās durvis pirms dievkalpojuma tika atvērtas Sv. Jāzepa katedrālē, kur sanākušie uzklausīja Svēta Rakstu fragmentu, kopā ar bīskapu lūdza īpašu lūgšanu, kas sagatavota šim notikumam un uzklausīja fragmentu no pāvesta Franciska bullas "Misericordiae vultus".

Decembrī notikušajā Liepājas diecēzes priesteru konferencē tika izveidots Žēlsirdības gada kalendārs ar nozīmīgākajiem pasākumiem un dienām Liepājas diecēzes draudzēs.

26.12.2015. Ģimeņu Sv. Mise katedrālē plkst. 12.00. Pontifikālā ģimeņu padome pēc pāvesta vizītes Filadelfijā, ASV, aicināja Jubilejas gada ietvaros Sv. Ģimenes svētkus svinēt kā Ģimeņu jubileju. Atsaucoties šim aicinājumam, diecēzes mērogā šī jubileja tiks svinētā katedrālē, bet draudzēs nākošajā dienā 27. decembrī.

01.01.2016. Miera diena. Ik gadus 1. janvāris - Vissv. Jaunavas Marijas Dieva Mātes svētku diena, tiek svinēta arī kā diena, kad lūdzamies par mieru. Ņemot vērā aktuālo situāciju pasaulē, šīm lūgšanām jābūt īpaši dedzīgām, lai miers ienāktu to sirdīs, kuri karo, kuri plāno terora aktus.

04. - 05.03.2016. 24. stundas Kungam - adorācija. Kopš pāgājušā gada, pāvests aicina uz Gavēņa laika adorāciju un izlīgšanas dienu. Šai sakarā draudzēs var tiks organizēta 24. stundu adorācija, vai arī mazākajās draudzēs atbilstoši iespējām adorācija ar konkrētu laiku, šajās dienās.

03.04.2016. Žēlsirdības svētdiena - Lieldienu otrā svētdiena, jeb Baltā svētdiena ir, kad lūdzam augšāmcēlušos Kristu aizstāvēt mūs un visu pasauli pie Tēva.

03.06.2016. Vissv. Jēzus Sirds svētki - Priesteru jubileja. 2009. gada 19. jūnijā, Vissvētās Jēzus Sirds svētkos, pāvests atklāja Priesterības gadu. Tad apritēja arī 150 gadi, kopš priesteru debesīgā aizbildņa, Arsas prāvesta Jāņa Marijas Vianeja nāves. Šis svētais tika izraudzīts arī par Priesterības gada patronu. Šajos svētkos visi diecēzē kalpojošie priesteri tiek aicināti uz Talsiem, kur kopīgi svinēsim šo svētkus.

12.06.2016. Slimnieku un cilvēku ar īpašām vajadzībām jubileja. Lūgšanas par slimojošajiem un par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Iespējams arī saņemt slimnieku sakramentu.

04.09.2016. Svētīgās Mātes Terēzes piemiņa - žēlsirdības darbu brīvprātīgo jubileja. Iespēja pateikties brīvprātīgajiem par viņu kalpojumu un Sv. Misi upurēt viņu nodomā. Vienlaicīgi tā ir iespēja iepazīstināt ar mūsdienu svēto, kas savu dzīvi veltījusi žēlsirdības darbiem cilvēku labā.

25.09.2016. Katehētu jubileja. Iespēja pateikties katehētiem par viņu kalpojumu un Sv. Misi upurēt viņu nodomā, kā arī mudināt citus iesaistīties šajā kalpojumā.

08. - 09.10.2016. Rožukroņa Dievmātes jubileja. Atgādināt Rožukroņa lūgšanas nozīmi Eiropas vēsturē, kad pateicoties šai lūgšanai tika izlūgta glābšana no turku uzbrukuma.

13.11.2016. Jubilejas durvju aizvēršana diecēzēs - partikulārajās Baznīcās tiek aizvērtas Žēlsirdības durvis. Liepājas diecēzē tādas ir sv. Jāzepa katedrālē, Alsungas sv. Miķeļa baznīcā, Saldus sv. Pētera un Pāvila baznīcā un Talsu Dievmātes baznīcā. Visās šajās baznīcās Sv. Mises plkst. 11.00 laikā notiks Žēlsirdības druvju aizvēršana.

Žēlsirdības ārkārtējais Jubilejas gadu ilgs no 2015. gada 8. decembra, Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas svētkiem, līdz 2016. gada 20. novembrim, Mūsu Kunga Jēzus Kristus – Vispasaules Karaļa svētkiem.

Durvju atvēršana Liepājas sv. Jāzepa katedrālē

  

   

 

Durvju atvēršana Saldus katoļu baznīcā (Foto: V.Dačkus)

 

 

Durvju atvēršana Alsungas S. Miķela baznīcā (Foto: J.Lipsnis)

  

Durvju atvēršana Talsu baznīcā (Foto: E. Lācis)