Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Mieram tuvu

Ceļš uz brīvību ved caur piedošanu
08.05.2016 pl. 10:21

Priesteris Arnis Maziļevskis

Priestera komentārs. Lieldienu VII svētdiena (08.05.2016)

Jēzum vienotība ir ļoti dārga. Stefanam, kā redzam šodienas lasījumā, piemita šāda vienotība ar Dievu un ar cilvēkiem. Viņa sirdī pret cilvēkiem nebija nekāda ļaunuma. Taču nepietiek tikai zināt, ka ir jāpiedod, – bez pašas piedošanas tālāk netiksim. Ar gudrām domām vien nepietiks. Dzīvē iemācāmies daudzas lietas, un piedošana ir viena no būtiskākajām. Mēs to zinām, bet realitātē ne vienmēr protam piedot.

Kā mūsdienu cilvēks redz vienotību? Intelektuāli un materiāli. Taču Dieva pasaulē būtiskāka ir gara vienotība. Intelektuālu un materiālu vienotību gribēja īstenot komunisti, bet darīja to nelabā garā. Visi zinām, kas no tā sanāca. Patiesībā vienotība ir iespējama tikai garā – Svētā Gara vienotībā. Dieva Gars ir tas, kurš vieno. Savukārt ienaidnieka gars, gluži pretēji, dara visu iespējamo, lai cilvēku šķirtu no Dieva, sašķeltu cilvēkus savstarpēji un vēl pašu cilvēku viņa iekšienē sašķeltu. Ja tu gribi dzīvot vienotībā, tad meklē Svēto Garu! Tā kā cilvēks sastāv no gara, dvēseles un miesas, svarīgi, lai vienotība būtu visos līmeņos.

Ja pavērojam cilvēku attiecības, kur un kad sākas šķelšanās? Visbiežāk tad, kad mēs vai mūs nosoda, kritizē, apsūdz…, bet jau pirms tam vienmēr cilvēka sirdī ir kāda sāpe, kuru viņš pietiekami nenovērtē, neuzskata par svarīgu, jo ir koncentrējies uz savām domām vai rīcību. Kad strīdamies, mēs nejūtamies labi, tomēr īstenībā arī strīdu situācijas var mums nest pestīšanu, atbrīvošanu un vienotību, ja tikai mēs tās pareizi izmantojam. Bez šādām situācijām mēs neieraudzīsim un neizjutīsim tās sāpes, kas pastāv mūsu zemapziņā. Sāpes, kas dara mūs nelaimīgus. Ienaidnieks cenšas iestāstīt, ka mums ir slikti citu cilvēku dēļ, bet īstenībā mums slikti liek justies šīs nepiedotās sāpes sirds dziļumos. Kamēr tās valda mūsu sirdī, panākt vienotību neizdosies. Kamēr tavā sirdī mājo sāpju, nepiedošanas, apsūdzības, apvainošanās utt. gars, kāda gan tur var būt vienotība ar Dievu un cilvēkiem? Tās vietā ir vienotība ar sāpēm un ienaidnieka garu.

Ceļš uz brīvību ved caur piedošanu. Ir jāierauga un jāizjūt sāpes, kas valda mūsos, tās jāatzīst, jāizsaka un jāpiedod.

Būtiski ir tas, kādā garā mēs šo procesu izdzīvojam. Apsūdzības, apvainošanās, baiļu utt. garā vai Dieva – mīlestības, žēlsirdības – garā? Naida, nosodījuma un apvainošanās garam ir pilnīgi vienalga, ko un par ko tu ienīsti vai nosodi kādu… Viņam ir vajadzīga tikai tava piekrišana, lai viņš varētu tevī un caur tevi darboties. Tā ļaunais kļūst stiprāks, bet tu – nelaimīgāks, iztukšotāks, nomāktāks un vājāks. Tieši šie nelabie gari ir tavi lielākie ienaidnieki, nevis cilvēki. Nostājies pret ļaunumu, ko dara cilvēki, nevis pret cilvēku (ne pret citiem, ne arī pret sevi), jo ikviens cilvēks ir radīts pēc Dieva attēla un līdzības un ikvienu cilvēku Dievs bezgalīgi mīl! Pateicoties Jēzum Kristum un Viņa izlietajām asinīm pie krusta, mums nav mūžīgi jāpaliek ļaunā gara (naida, apvainošanās, nosodījuma, sašķeltības, atstumtības utt.) un sāpju rūgtuma varā. Ar Jēzus Kristus upuri Dievs mums dāvina brīvību – iespēju sākt no jauna, saņemt atbrīvošanu no tā, kas mūs moka. Izvēlies dzīvot Dieva Garā!

Piedāvāju no teorijas pāriet uz praksi un piedzīvot Jēzus Kristus upura augļus. Aicinu pievienoties šim apliecinājumam: “Jēzus Kristus vārdā, Jēzus Svēto Asiņu spēkā es atsakos no .. gara (nosauc tos garus, no kā tu atsakies, piemēram, no naida, apvainošanās, upurlomas, nosodīšanas, atriebības, izmisuma, baiļu, atstumtības gara). Es izvēlos dzīvot Svētajā Garā – miera, mīlestības, žēlsirdības un vienotības Garā. Jēzus Kristus vārdā, Jēzus Svēto Asiņu spēkā es piedodu .. (nosauc tā cilvēka vārdu, kuram tu piedod) .. (nosauc nodarījumu, ko tu piedod, izsaki un piedod arī tās sāpes, kas bijušas saistībā ar šo nodarījumu). Piedodu un atlaižu. Tu man vairs neko neesi parādā. Tu esi brīvs. Es tevi svētīju. Lūdzu, Dievs, svētī šo cilvēku, par kuru Tev lūdzu!
.. un piedod mums mūsu parādus, tāpat kā mēs piedodam saviem parādniekiem. Amen.”

Mieramtuvu.lv
Foto: freedigitalphotos.net/satit_srihin