Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Atgriezties nozīmē darīt konkrētus labos darbus
16.03.2017 pl. 13:09
Lielais gavēnis ir īpašs sirds atgriešanās laiks. Šim atgriešanās procesam ir jāizpaužas nevis vārdos, bet konkrētos darbos – uzsvēra Francisks.

14. marta pirmajā lasījumā pravietis Isajs aicina izbeigt darīt ļaunu un iemācīties darīt labu. Svētais tēvs atzina, ka katrs no mums katru dienu izdara kaut ko sliktu. Ne velti Bībelē ir teikts, ka pat vissvētākais cilvēks sagrēko septiņas reizes dienā. Tomēr tā vēl nebūtu problēma. Problēma ir tad, ja mēs pierodam pie sliktā un necenšamies mainīties. Tāpēc esam aicināti attālināties no visa, kas saindē dvēseli, un mācīties darīt labu.

Nav viegli darīt labu. Mums to ir vienmēr jāmācās. Un Viņš mūs māca. “Mācieties,” mudina Kungs. Mācieties kā bērni. Ejot pa dzīves ceļu, pa kristīgās dzīves ceļu, mums ir jāmācās katru dienu. Ik reizes mums jākļūst aizvien labākiem. Lūk, atgriešanās noteikums: “Beidziet nekrietni rīkoties un mācieties darīt labu!” – teica Francisks. Atgriezties nenozīmē doties pie fejas, kura mūs atgrieztu ar burvju nūjiņu. Nē! Atgriešanās ir ceļš. Tas nozīmē attālināties no ļaunā un mācīties darīt labu.

Lai mēs to spētu, mums ir vajadzīga drosme un pazemība – drosme, lai attālinātos, un pazemība, lai iemācītos darīt labu. Pie tam, labajam jāizpaužas konkrētos darbos. Kungs šeit norāda uz trijām konkrētām lietām pat ja to ir daudz: meklējiet taisnību, palīdziet apspiestajam, atbalstiet bāreni un aizstāviet atraitni. Tās ir konkrētas lietas. Mēs mācāmies darīt labu nevis ar vārdiem, bet darot konkrētus darbus – uzsvēra pāvests. Tātad, ar darbiem. Tāpēc Evaņģēlijā, ko dzirdējām, Jēzus norāj Izraēļa tautas vadītājus, jo tie saka, bet nedara. Viņiem nav sajēgas par to, ko nozīmē būt konkrētiem. Un ja mēs neprotam būt konkrēti, tad nespējam arī atgriezties.

Homīlijas beigu daļā pāvests atgādināja, ka pēc katra kritiena mums pazemīgi ar Kunga palīdzību ir jāceļas augšā, lai tādējādi saņemtu piedošanu. “Nāciet, spriedīsim tiesu,” raksta pravietis Isajs. Francisks norādīja, ka Dievs iztiepj mums pretī savu roku, lai palīdzētu piecelties. Pie tam, Kungs ir pazemīgs. Viņš noliecas un aicina pie sevis. Viņš ir mums līdzās, lai mums palīdzētu, izskaidrotu un vestu pie rokas. Kungs ir spējīgs panākt šo brīnumu, proti, izmainīt mūs. Svarīgi, lai mēs atrastos ceļā. Tad mūsu grēki tiks piedoti.

Aicinājums atgriezties, izbeigt darīt ļaunu, iemācīties darīt labu… Celieties augšā, nāciet pie manis, spriedīsim tiesu un iesim tālāk – mudina Kungs. ‘Bet man ir daudz grēku’, kāds varētu iebilst. ‘Taču neraizējies! Pat ja tavi grēki būtu kā karmīns, tie kļūs balti kā sniegs.’ Tas ir Lielā gavēņa atgriešanās ceļš – piebilda pāvests. Tas ir vienkārši. Dievs ir Tēvs, kurš mūs uzrunā, grib, lai mums būtu labi, mūs mīl. Un Viņš mūs pavada šajā atgriešanās ceļā. Galvenais, lai mēs būtu pazemīgi. Tautas vadītājiem Jēzus saka: ‘Kas sevi paaugstinās, tas tiks pazemināts, un, kas sevi pazeminās, tas tiks paaugstināts’”.

Radiovaticana.va