Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Foto: Lielās Piektdienas Krusta ceļš Pāvilostā
15.04.2017 pl. 15:36
14.aprīlī, Lielā Piektdienā, ostas pilsētā Pāvilostā norisinājās ekumenisks Krusta ceļa gājiens, kurā piedalījās vairāk kā 50 ticīgo no dažādām konfesijām.

Krusta ceļš iesākās Pāvilostas baptistu draudzes baznīcā un pēc 14 pārdomātām apcerēm par Jēzus Kristus pēdējām ciešanām ejot pa Pāvilostas ielām, tas noslēdzās Romas katoļu Svētā Gara baznīcā. Krusta ceļu vadīja Pāvilostas baptistu draudzes mācītājs Deniss Doroņins, Sv.Pētera un Pāvila ev. lut. draudzes mācītājs Andris Brikšķis, Sakas ev. lut. mācītājs Erlands Lazdāns un Sv.Gara Romas katoļu draudzes prāvests Mariušs Kempa.

Iedzīvotāju skaits Pāvilostas pilsētā ir 1001, un tajā pārstāvētas draudzes no Ev. Luteriskā Baznīcas, Romas katoļu Baznīcas un Baptistu Baznīcas.