Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Dieva mīlestībai nav mēra
18.05.2017 pl. 20:36
Ceturtdienas rīta Svētās Mises homīlijā pāvests atgādināja, ka kristieša misija – darīt cilvēkus priecīgus, un uzsvēra, ka viņa dzīves “kodolu” veido Dieva mīlestība. Atšķirībā no pasaulīgās mīlestības paveidiem, Jēzus mīlestība ir neierobežota.

Kristus mīlestība ir bezgalīga. “Kā mani ir mīlējis Tēvs, tāpat arī es jūs esmu mīlējis,” lasām Jāņa evaņģēlijā (15,9). Tā paša fragmenta turpinājumā ir teikts, ka Kungs prasa, lai mēs paliekam Viņa mīlestībā, jo tā ir “Tēva mīlestība”, un aicina mūs ievērot Viņa baušļus. Francisks atzina, ka 10 Dieva baušļi ir, protams, visa pamats, bet ir svarīgi, lai mēs ievērotu visu, ko Jēzus ir mācījis, lai mēs ievērotu ikdienas dzīves baušļus. Jēzus mācības spektrs ir ļoti plašs, bet tās kodolu veido Tēva mīlestība pret Viņu un Viņa (t. i., Jēzus) mīlestība pret mums.

“Tomēr pasaule mums piedāvā arī citas mīlestības,” turpināja Svētais tēvs. “Runa ir, piemēram, par naudas mīlestību, iedomību, par to, ka mums patīk palielīties, dzīties pēc varas, rīkojoties pat netaisnīgi, lai tikai iegūtu lielāku varu. Šīs citas mīlestības nav no Jēzus un nav no Tēva. Viņš prasa, lai mēs paliekam Viņa mīlestībā, kas ir Tēva mīlestība. Padomāsim par šīm citām mīlestībām, kas mūs attālina no Jēzus mīlestības. Pastāv arī citi mīlestības mēri, proti, mēs varam mīlēt tikai pa pusei, bet tā vairs nav mīlestība. Viena lieta ir vēlēt labu un cita lieta ir mīlēt”.

Turpinājumā pāvests uzsvēra, ka Dieva mīlestība ir neierobežota, bezgalīga. Tā nav ne remdena, ne arī savtīga. Mūsu savstarpējā mīlestība nereti ir ierobežota. Itāļu valodā, tā vietā, lai teiktu “ti amo” (es tevi mīlu), nereti saka “ti voglio bene” (es tev vēlu labu). Francisks uzsvēra, ka mīlestība ir kaut kas vairāk nekā laba gribēšana, jo laba gribēšana jeb labvēlība ir tikai pirmais no mīlestības aspektiem. Tātad, kāds ir mīlestības mērs? “Mīlestības mērs ir mīlēt bez mēra,” atbildēja Svētais tēvs. Ņemot vērā Jēzus mācību, mēs paliksim Jēzus mīlestībā, kas ir nekas cits kā paša Tēva mīlestība. Tā ir mīlestība, kurai nav mēra. Kungs mums to atgādina, lai, kā Viņš pats saka, “mans prieks būtu jūsos un lai jūsu prieks būtu pilnīgs”. Jēzus mums rāda mīlestības ceļu. Viņš aicina mūs atvērt savu sirdi, mīlēt bez ierobežojumiem un atmest citas mīlestības.

Homīlijas noslēgumā pāvests atgādināja, ka, palikšana Jēzus mīlestībā ir patiesa prieka avots. Mīlestība un prieks ir dāvanas, ko mums jālūdz no Kunga. Ja mēs būsim paklausīgi Dievam un paliksim Viņa mīlestībā, tad kļūsim par prieka avotu citiem. Dāvāt citiem prieku – tas ir katra kristieša, laja, priestera, bīskapa uzdevums.

Radiovaticana.va