Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Pāvests tiekas ar slimniekiem, kas cieš no Hantingtona sindroma
19.05.2017 pl. 07:55
18. maijā pāvests pieņēma audiencē slimniekus, kas cieš no Hantingtona slimības, kā arī mediķus, kas tos aprūpē. Svētais tēvs izmantoja izdevību, lai sveiktu visus, kas savā miesā nes šīs slimības pazīmes, kā arī visus tos, kuri cieš no tā dēvētajām “retajām” slimībām.

Francisks atzīmēja, ka Hantingtona slimības skartie pacienti nereti ir spiesti pieredzēt neizpratni un barjeras no citu cilvēku puses. Viņi un viņu ģimenes locekļi ir saskārušies ar kauna sajūtām, izolāciju un atstātību. “Šodien esam sapulcējušies šeit, jo vēlamies teikt sev un visai pasaulei: “Vairs neslēpsimies!”,” sauca pāvests. Viņš uzsvēra, ka tas nav tikai sauklis, bet gan nākotnes apņemšanās. Svētais tēvs atgādināja, ka pats Jēzus mācīja to darīt, savā dzīvē satikdams daudzus slimniekus. Viņš nojauca marģinalizācijas mūrus, kas tiem traucēja būt cienītiem un mīlētiem. Jēzum slimība nekad nav bijusi par šķērsli, lai satiktu cilvēkus, bet drīzāk, otrādi. Viņš ir mācījis, ka cilvēks vienmēr ir dārgs, vienmēr apveltīts ar cieņu, kuru nekas un neviens nevar atņemt, pat slimība nē. Pāvests apgalvoja, ka slimība var kļūt arī par satikšanās, dalīšanās, solidaritātes iespēju. Tā pavērās arī slimniekiem, kuri satika Jēzu un kurš tos uzklausīja, izrādīja pret viņiem cieņu un tos mīlēja.

Uzrunas turpinājumā Francisks pievērsās Hantingtona sindroma skarto slimnieku ģimenes locekļiem. Viņš teica, ka šie cilvēki vieni paši nespēj pārvarēt vientulību un izmisumu, ja tiem neviena nav blakus. Pāvests atzina, ka bieži vien aprūpēt slimo ģimenes locekli, nozīmē “kāpt pret kalnu”, taču viņš iedrošināja būt solidāriem, jo ģimene ir pirmā vieta, kur var izrādīt šīs jūtas.

Francisks uzrunāja arī mediķus un citus veselības aprūpes jomas darbiniekus, kā arī brīvprātīgos, kas kalpo slimniekiem. To vidū ir arī tie, kas strādā slimnīcā “Casa Sollievo della Sofferenza”, burtiskā tulkojumā “Ciešanu atvieglošanas namā”. Šī slimnīca, kas reizē ir arī pētnieciskais centrs, darbojas Itālijā blakus svētā tēva Pio svētnīcai. Pāvests vēlēja Kunga svētību visiem, kas aprūpē slimniekus. Savā uzrunā viņš neaizmirsa arī ģenētiķus un citus medicīniskās pētniecības speciālistus, kas savus pūliņus veltī Hantingtona un citu reto slimību izpētei. Francisks aicināja atteikties no “izmantošanas un izmešanas” kultūras zinātniskajā darbā, kā piemēru šai ziņā minot cilvēka embrijus. Viņš akcentēja, ka lai arī cik tie būtu noderīgi zinātnei, citiem cilvēkiem, vai sabiedrībai, tomēr nekas nespēj attaisnot cilvēka embriju destrukciju.

Radiovaticana.va