Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Baznīcai jūs esat vajadzīgi
27.09.2017 pl. 11:28
“Baznīcai jūs esat vajadzīgi” – šie laikam ir vieni no tiem vārdiem, kuri visvairāk palikuši sirdī pēc draudžu Caritas grupu kalpotāju tikšanās, kas notika 23.septembrī. Tā bija arī jaunās darba un kalpošanas sezonas atklāšana, jo daudzas draudžu Caritas grupas vasarā netiekas regulāri, atpūšas no ikdienas kalpojumiem, tāpēc būtiski atzīmēt jaunā sākumu un pateikties Dievam par līdz šim sniegtajām iespējām un svētībām.

Kopumā tikšanos apmeklēja ap 40 dalībnieku. Šoreiz Caritas kalpotāji sanāca Rīgā, Katoļu ielā – vispirms pulcējoties Sv. Franciska baznīcā uz kopīgu Euharistiju, kuru svinēja Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis, koncelebrējot draudzes prāvestam Marcinam Vozņakam. Bīskaps sprediķī apliecināja Caritas kalpotāju jeb brīvprātīgo darba nepieciešamību Baznīcai - “Baznīcai jūs esat vajadzīgi”, kā arī norādīja, ka grūtības kalpošanas darbā ir zīme Dieva klātbūtnei, kas arī atbalsojās daudzu klausītāju sirdīs.

Tālākā tikšanās noritēja blakus esošajā Betlēmes Žēlsirdības mājā, kas daudziem kalpotājiem ir pazīstama no apmeklētajiem semināriem, taču tagad patīkami iepriecināja ar veiktajiem iekšdarbu remontiem. Tikšanās pirmajā daļā Siguldas draudzes grupa prezentēja savas Caritas grupas darbību, balstoties uz to, ko Caritas nozīmē man, draudzei un pasaulei. Prezentācijā bija iekļautas gan trīs liecības (viena no tām video formātā), gan draudzes prāvesta Riharda Rasnača video sveiciens tikšanās dalībniekiem. Īpaši aizkustinoša bija Ingas liecība, kura saņēmusi palīdzību biedrībā “Cerību spārni”. Tā kā biedrības vadītāja ir arī Siguldas draudzes locekle un Caritas grupas kalpotāja, tad abi kalpojumi ir nesaraujami saistīti. Inga saņēmusi ne tikai iespēju iziet no nelabvēlīgās dzīves vides, bet arī iepazinusi Dievu katoļu Baznīcā, pateicoties draudzei un brīvprātīgajiem kalpotājiem. Siguldas draudzes Caritas grupas prezentācija būs pieejama arī video formātā mājas lapā www.caritas.lv.

Pēc kafijas pauzes pasākuma dalībnieki biedrības “Go Beyond”, ar kuru “Caritas Latvija” sadarbojās arī 2016./2017.gada projektā, dibinātāja Raivja Kalniņa vadībā apzinājās katra individuālos Caritas kalpotāja mērķus šim gadam un tos apkopoja. Noslēgumā sekoja īsa šī gada paredzēto pasākumu prezentācija. Organizācija “Caritas Latvija” iet ikvienai organizācijai normālo attīstības ceļu. Mēs meklējam jaunus veidus un ceļus, kā turpināt darbu ar brīvprātīgajiem un Caritas grupām, kā arī turpinām realizēt pārbaudītās vērtības – Caritas kalpotāju rekolekcijas un pieredzes apmaiņas braucienu uz kādu vietu Latvijā, kur tiek aktīvi realizēts Kristus tuvākmīlestības bauslis. Rekolekcijas un pieredzes apmaiņas braucieni tiek organizēti kopš 2013. gada. Meklēsim arī šajā jaunajā Dieva dotajā sezonā Viņa gribu un centīsimies to īstenot ikdienas dzīvē!

“Caritas Latvija”