Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

Baltkrievija: noslēgusies Eiropas Bīskapu konferenču padomes tikšanās
07.10.2017 pl. 21:16
“Eiropai, Eiropas Savienībai ir jācenšas, lai tā tiktu uztverta kā māte, nevis pamāte. Tai ir jāpiedāvā viegla, nevis apspiedoša realitāte, kas nenozīmē paviršību, vai efektivitātes trūkumu,” šādā veidā kardināls Andželo Banjasko īsumā iezīmēja Vecā kontinenta nākotnes ceļu.

Uzrunājot Minskā notikušās Eiropas Bīskapu konferenču padomes plenārasamblejas dalībniekus, šīs padomes prezidents norādīja, ka tikai tādā veidā Eiropas tautas spēs no jauna iemīlēt kopības ideju.

Sanāksme bija veltīta galvenokārt Eiropas jaunatnei, kura jūtas nomaldījusies, bez patiesām vērtībām, jo ir pazaudēta transcendentā izjūta. Bīskapi Minskā izstrādāja dokumentu, kas tiks nosūtīts 2018. gada Sinodei Vatikānā. Kardināls Banjasko izteicās, ka jauniešu problēma ir tikai viena, un tie ir pieaugušie. Viņš teica, ka jaunās paaudzes grūtību pamatā ir konfliktuālās attiecības. Pieaugušo izturēšanās jauniešos izraisa lielu neskaidrību, dezorientāciju, kas pārtop eksistenciālā apjukumā. Eiropas Bīskapu konferences vadītājs kā risinājumu piedāvāja tādu cilvēku klātbūtni, kas jauniešus vispirms jau spēj saredzēt, jo bieži vien pieaugušie viņus nepamana. Otrkārt, ir jāprot jauniešus uzklausīt, būt pacietīgiem, neiedomājoties, ka visu var atrisināt tūlīt un uz vietas. Šai ziņā nozīmīgu lomu spēlēs arī jauniešiem veltītā Bīskapu Sinode 2018. gada oktobrī.

Radiovaticana.va