Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Latvijas Bīskapu konference apstiprina lūgšanas "Dieva žēlsirdības kronītis" oficiālo tulkojumu
18.10.2017 pl. 07:33
Tā kā līdz šim nebija vienota tulkojuma lūgšanai "Dieva žēlsirdības kronītis" un tam bija radušies dažādi papildinājumi, kas nesaskan ar sv. Faustīnei atklāsmē dotajiem norādījumiem, bija nepieciešams atjaunot autentisko lūgšanas formu un vienoties par tulkojumu.

Pēc dažādo variantu salīdzināšanas Latvijas Bīskapu konference 19. septembrī ar lēmumu nr.30 apstiprinājusi lūgšanas "Dieva žēlsirdības kronītis" oficiālo tulkojumu un aicina ievērot šo vienoto formu visus, kas lūdzas šo lūgšanu, kas nodarbojas ar lūgšanu grāmatu un svētbildīšu, kuras ietver šo lūgšanu, izdošanu.

Uz Rožukroņa lielajām zīlēm (1 reizi):

Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev Tava mīļā Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, Miesu un Asinis, Dvēseli un Dievišķību, kā pārlūgumu par mūsu un visas pasaules grēkiem.

Uz Rožukroņa mazajām zīlītēm (10 reizes):

Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ, esi žēlsirdīgs mums un visai pasaulei!

Lūgšanas beigās 3 reizes:

Svētais Dievs, svētais  varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs, apžēlojies par mums un par visu pasauli!

Laikraksts "Nāc", Nr.99