Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Ticīgajiem jābūt atjautīgiem, nevis naiviem
12.11.2017 pl. 17:49
Kristietim jābūt gudram un “viltīgam”, lai neiekristu samaitātības un korumpētības lamatās – norādīja pāvests 10. novembra rīta Svētās Mises homīlijā un sniedza dažus ieteikumus, kā varam sevi pasargāt. Ticīgais nedrīkst būt naivs – viņš uzsvēra.

Šai dienai veltītā Evaņģēlija fragmenta autors runā par korupciju, ar ko ik uz soļa sastopamies arī mēs savā ikdienā (sal. Lk 16, 1-8). Lūkass stāsta par kādu bagāta cilvēka pārvaldnieku, kurš tika apsūdzēts mantas izšķērdēšanā un kuram draudēja atlaišana. Tā vietā, lai šis pārvaldnieks ietu un meklētu godīgu darbu, viņš turpina zagt, iesaistot savās nekrietnajās darbībās arī citus cilvēkus.

Pāvests atzina, ka tie, kuri “bīda” savas netīrās lietas, dabū savās rokās arī varu. Korumpētie ir vareni. Tie nodarbojas ar korupciju un pat rīkojas kā mafija. Šī problēma nav izdomāta un par to nav jāmeklē apraksti senās vēstures grāmatās. Tā ir mūsdienu ikdienas dzīves realitāte. Korupcijas slazdos ieslīgst sevišķi tie, kuri ir atbildīgi par tautas labumu pārvaldīšanu.

Pastāstījis līdzību par nekrietno pārvaldnieku, Jēzus izdara kādu svarīgu secinājumu: “Un kungs uzslavēja nekrietno pārvaldnieku, ka viņš bija gudri darījis, jo šīs pasaules bērni attiecībā uz sev līdzīgiem ir atjautīgāki par gaismas bērniem”. Korumpētie dara “savus darbus” ar lielu gudrību, strādā ar “baltiem cimdiem” un prot būt ļoti pieklājīgi. Vai varam runāt par kristieša viltīgumu? Vai tāds pastāv? – jautāja pāvests. Vai kristietis drīkst būt viltīgs?

Bet ja viņi ir atjautīgāki par kristiešiem vai, pareizāk sakot, viltīgāki par tiem, kuri ir uzticīgi Jēzum (jo arī daudzi korumpētie sevi uzskata par kristiešiem), tad jājautā, vai var pastāvēt kristīgā viltība? – turpināja Svētais tēvs. Vai ir kāds veids, kā rīkoties tiem, kuri grib sekot Jēzum, lai nebeigtos slikti vai, kā saka, lai citi viņus ‘dzīvus neapēstu’? Kāda varētu būt šī viltība, kas nebūtu grēks, bet kas man palīdzētu labāk kalpot Kungam un palīdzēt arī citiem? Vai ir tāda ‘kristīgā viltība’?

“Jā”, uzsvēra Francisks. Kristietim ir jābūt “viltīgam”. Lai varētu iet uz priekšu un neiekristu korupcijas slazdos, ticīgajam ir jābūt atjautīgam. Svētajos Rakstos to apstiprina pats Jēzus, aicinot kristiešus būt kā “jēriem starp vilkiem” vai “gudriem kā čūskām un vienkāršiem kā baložiem” Tātad, kādiem mums jābūt?

Pāvests sniedza trīs ieteikumus. Pirmā lieta – “veselīga neuzticēšanās”. Mums jāuzmanās no tiem, kuri “sola pārāk daudz” vai “daudz runā”, mēģinot, piemēram, pierunāt investēt savā bankā un solot saņemt atpakaļ ar uzviju. Otrā lieta – domāšana. Velns, kurš labi zina mūsu vājās vietas, cenšas mūs kārdināt, tāpēc ir svarīgi domāt pašiem ar savu galvu. Trešā lieta – lūgšana.

Uzrunas noslēgumā pāvests aicināja lūgties, lai Kungs mums dod šo žēlastību prast būt “viltīgiem” jeb atjautīgiem kristiešiem. Ja ir kaut kas tāds, ko kristietis nedrīkst atļauties, tad tas ir naivums. Kristietis nedrīkst būt naivs – uzsvēra Francisks.

Mēs, ticīgie, glabājam sevī kādu lielu dārgmantu, proti, Svēto Garu. Mums to ir jāsargā. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka šī dārgmanta mums tiktu atņemta. Tāpēc kristietis nedrīkst būt muļķis – kārtējo reizi atgādināja Svētais tēvs, mudinot lūgt gan atjautības žēlastību sev, gan arī lūgties par samaitātajiem. “Mēs dzirdam runājam par gaisa smogu, bet vēl sabiedrībā pastāv arī korupcijas smogs”, viņš sacīja. “Lūgsimies par korumpētajiem”, aicināja pāvests, “lai viņi, nabadziņi, atrod izeju no ‘cietuma’, kurā paši sevi ieslodzīja”.

Radiovaticana.va