Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Dominikāņu māsas misionāres aicina
14.12.2017 pl. 20:01
Kā dominikāņu māsas turpinām pildīt savu aicinājumu aicinājumā – Dieva Vārda sludināšanu. Tuvākajā laikā, 15. un 16. decembrī, mūsu klosterī notiks adventa rekolekcijas sievietēm. Advents ir gaidīšanas laiks. Bet ko mēs gaidām?

Svarīgākais jautājums visā Bībelē, bet īpaši Atklāsmes grāmatā, ir: “Kas ir Jēzus Kristus?” Ko Bībele saka par Kristu? Šī atbilde risina visas mūsu problēmas. Rekolekciju apcerēs par septiņām vēstulēm Baznīcai, kuras sv. Jānis ir uzrakstījis Atklāsmes grāmatā, centīsimies atrast atbildi uz pamatjautājumiem: kas Dievu iepriecina Baznīcā? Kādas ir Dieva ilgas un ieceres? Kādi ir Dieva plāni nākotnei? Šīs septiņas vēstules ir kā septiņi spoguļi, kuros varam ieraudzīt sevi, savas baznīcas, draudzes un kopienas. Vēstules palīdz katram justies kā Baznīcas loceklim, Baznīcas, kura jebkurā laikā un apstākļos ilgojas un nemitīgi sauc: “Nāc, Kungs Jēzu!”

No 17. līdz 21. februārim plānojam 5 konferenču sesiju – “Pieci vakari ar Martu un Mariju”. Kopā ar Evaņģēlija varonēm centīsimies saprast, kā savienot ikdienu ar kontemplāciju? Kādā veidā smelt no Dieva Vārda avota rūpju labirintā? Kā saprast, kas ir tas, kas vienīgi ir nepieciešams? Kādā veidā atklāt Dieva Vārda jēgu ikdienā? Šie un arī citi jautājumi izskanēs  piecos vakaros, un ceram, ka sapratīsim Jēzus vārdus: “Marta, Marta, tu par daudz ko esi norūpējusies un satraukusies, bet tikai viena lieta ir nepieciešama. Marija sev izvēlējusies labāko daļu, tā viņai netiks atņemta.” (Lk 10,41–42)

Gavēņa laikā no 16. līdz 17. martam mūsu klosterī notiks gavēņa rekolekcijas sievietēm. Tad  runāsim par grēku, kārdinājumiem un kritieniem. Kā izskatās dzīve pēc grēka? Bet svarīgāka būs atbilde uz jautājumu: kā skatīties uz savu grēku Jēzus acīm?

No 21. līdz 25. aprīlim plānojam otru 5 konferenču sesiju: “Kains un Ābels ir mūsos”, kurā centīsimies ieklausīties divu brāļu vēsturē un tajā saskatīt savas attiecības ar Dievu un cilvēkiem. Meklēsim atbildi uz jautājumu: vai Dievs dažus cilvēkus mīl vairāk, bet citus mazāk? Kā izskatās dzīve bez attiecībām? Runāsim arī par skumjām, kas iznīcina attiecības.

Mūsu klosterī jau 7. gadu vadām “Ticības padziļināšanas” kursus. Līdz šim runājām par ticības pamatiem, apcerot katoliskās Baznīcas katehismu, un Svētajiem Rakstiem. Šajā mācību gadā turpinām lekcijas par Baznīcas vēsturi. Tiekamies katru trešdienu un iepazīstamies ar Baznīcas vēsturi no viduslaikiem līdz mūsdienām.

Šogad, atbildot uz lūgumu, esam sākušas vadīt rekolekcijas Madonā un Balvos. Šis rekolekciju cikls par “Sievietes dvēseles noslēpumu” sastāv no 7 tēmām. 2018. gadā arī turpināsim mērot ceļu uz šīm pilsētām. Madonā plānojam vēl divas rekolekcijas, bet Balvos būsim trīs reizes. Gan Madonā, gan Balvos runāsim par sievietes priesterisko sirdi, sievietes attiecību žēlastību un sievietes ģēniju. Sākot no februāra, dosimies arī uz Aizkraukli (4 reizes) un Ogri (3 reizes), lai arī tur draudzēs vadītu rekolekciju ciklu par sievietes dvēseles noslēpumu.

Pateicamies Dievam, ka varam kalpot tieši skaistajā Latvijā, Mīlestībā sludinot Patiesību, kā rakstīts mūsu konstitūcijās.

Diāna Jaks OP