Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Drīzumā gaidāms "Amoris Laetitia" tulkojums latviešu valodā
08.01.2018 pl. 19:12
Izdevējs "KALA Raksti" savā Facebook lapā šodien informēja lasītājus, ka jau pavisam drīz pāvesta Franciska pēcsinodes Apustuliskais pamudinājums "Amoris Laetitia" (Mīlestības līksme) būs lasāms latviešu valodā. 8. janvārī grāmatas makets ticis nodots tipogrāfijai.

Zinot to, ka dokumentu jau apsteiguši dažādi viedokļi, izdevējs publicējis dažas rindkopas, ko savos ievadvārdos dokumenta izdevumam latviešu valodā raksta priesteris, Lugano Universitātes Teoloģijas fakultātes profesors Andris Marija Jerumanis:

"Neļausim, lai diskusija, kas ir radusies ap 8. nodaļu, aizēnotu visu pārējo dokumentu, kas bagātina Baznīcas mācību par ģimeni un laulību mūsu laikmeta izaicinājumu priekšā. Koncentrējoties tikai uz sakramentu saņemšanu sarežģītās situācijās, zaudējam to, ko Svētais Gars ir vēlējies teikt visai Baznīcai attiecībā uz veidu, kā šodien labāk pavadīt lielo mīlestības noslēpumu, kuru, konkretizētu Laulības sakramentā, dzīvo dažādu vecumu un situāciju cilvēki un kurš atspoguļo derību starp Kristu un Baznīcu. Nav iepriekš bijis tāda Baznīcas dokumenta, kurā tiktu runāts par mīlestību vienlaikus tik dziļi un tik pieejamā valodā. [..]
Nepietiek tikai sludināt patiesību doktrīnas ietvaros. Ar to Baznīcas loma neapstājas. Tā ir atbildīga arī par patiesības komunikāciju, par tās izpratni un pieņemšanu. Nekad nedrīkstam aizmirst, ka Kristus atklāsme par mīlestību mums liek izprast tās dziļumu un atbilstību Debesu Tēva nodomam. Baznīcai tas ir jāskaidro, parādot šīs mīlestības patiesību, tuvinot cilvēkus šai atklāsmei, atklājot cilvēkiem tās skaistumu un labumu. Ieklausīsimies pāvesta vārdos: “Lai mūsu mācība par laulību un ģimeni nekļūtu vien par aukstas un nedzīvas doktrīnas aizstāvību, tai nemitīgi jārod iedvesma un jāpārveidojas šīs mīlestības un maiguma vēsts gaismā. Tiešām, kristīgās ģimenes noslēpumu var pilnībā izprast tikai saistībā ar Tēva bezgalīgo mīlestību, kas ir atklājusies Kristū, kurš sevi atdeva līdz galam un ir dzīvs mūsu vidū. Tāpēc es vēlos kontemplēt dzīvo Kristu, kurš ir klātesošs tik daudzos mīlestības stāstos, un piesaukt Svētā Gara uguni, lai tā nāk pār visām ģimenēm šajā pasaulē.” (AL 59)
Pāvests Francisks apzinās, ka ceļš, ko viņš, ieklausījies ģimenei veltīto Sinožu devumā un to skaidrojot visai Baznīcai, mums tagad rāda, nav viegls un var radīt pārpratumus: “Es saprotu tos, kas dod priekšroku stingrākam pastorālajam darbam, kurā nebūtu vietas nekādiem pārpratumiem. Tomēr no sirds ticu, ka Jēzus vēlas Baznīcu, kas pievērš uzmanību labumiem, ko Svētais Gars izlej pār vājajiem, – Māti, kura, skaidri paužot savu objektīvo mācību, “neatsakās no iespējamā labuma, pat ja tā var nosmērēties ceļa dubļos” (Evangelii gaudium, 44). Draudzes ganiem, kas ticīgajiem iesaka pilnīgo Evaņģēlija ideālu un Baznīcas doktrīnu, tāpat jāpalīdz viņiem ar līdzcietību izturēties pret vājiem cilvēkiem un izvairīties no viņu vajāšanas, kā arī no pārāk bargiem un nepacietīgiem spriedumiem. Pats Evaņģēlijs prasa, lai mēs netiesātu un nenosodītu citus (sal. Mt 7, 1; Lk 6, 37).” (AL 308)"

15. janvāris ir provizoriskais datums, kad pāvesta Franciska pēcsinodes Apustuliskais pamudinājums "Amoris Laetitia" (Mīlestības līksme) būs pieejams latviešu valodā.