Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Raksti

Gudrības dāvana
29.01.2018 pl. 15:48

Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins

No visām dāvanām pirmajā vietā, raugoties pēc tās ietekmes un nozīmes, ir gudrības dāvana. Kas tad ir šī dāvana?

Vispār ar dabisko gudrību saprot visas realitātes pilnīgu un acīmredzamu pazīšanu tās pašas realitātes visdziļāko cēloņu gaismā.

Gudrība kā pārdabiskā Svētā Gara dāvana ir ne tikai visdziļākā pazīšana (garīgo cēloņu gaismā), bet vienlaicīgi ir pazīšana, saistīta ar prieku un labpatiku.

Šī iemesla dēļ pārdabiskās gudrības dāvanas „sēdeklis” ir ne tikai prātā, bet arī cilvēka gribā. Un tādēļ pilnveido šīs abas visaugstākās cilvēka spējas to darbībā, tas nozīmē, pazīšanā un mīlestībā. Aizved šīs visskaistākās cilvēka spējas līdz pilnības virsotnēm. Un tā kā mīlestība apvieno sevī visus tikumus un ir „pilnības saite” (Kol 3,14), tādēļ gudrības dāvana it kā kļūst par visu tikumu vainagojumu. Aizved tos līdz vispilnīgākajam uzplaukumam. Tādēļ arī gudrība ir vissvarīgākā no visām Dieva dāvanām. Tā nodrošina kristīgās dzīves pilnības virsotņu sasniegšanu un aizved līdz vispilnīgākajai vienotībai ar Dievu.

Sv. Bernards šo gudrības dāvanu definē: baudāma Dieva lietu pazīšana.

Tā gudrības dāvanā balstās pazīšanas gaisma, kā arī labpatika un gribas iepriecinājums.

Ja runa ir par šo gaismu, tad tā attiecas uz kādu patiesības spīdumu, kurš staro no realitātes, tās visdziļāko cēloņu pazīšanas un galu galā no Dieva. Tā ir sava veida intelektuālā apbrīna, kura pavada visas, pilnīgās patiesības skatīšanu. Nav prātošanas pūļu sekas, bet tieša, it kā vaigu vaigā patiesības skatīšana tās pirmavotā jeb Dievā.

Kad runa ir par apmierinātību, prieku un laimi, kas no tā izplūst, tad tam pamats ir gribas tieksmju apmierināšanā, proti, mīlestības, kura sasniedz savu mērķi un robežu. Tas ir it kā mūžīgā prieka, kas izplūst no Patiesības, Skaistā un Labā skatīšanas Dievā, aizmetnis. Un tātad tas ir it kā mūžīgās dzīves iesākums uz šīs zemes.

Tādu gudrības dāvanas piedzīvošanu var sastapt sv. Pāvila Dieva pestīšanas plāna aprakstā vēstulē efeziešiem (Ef 1,1–10). Šis plāns balstās uz to, lai “visu apvienot(u) Kristū”(10. p.) un radīšanas Mērķī. Tāpat pie sv. Akvīnas Toma, kurš teoloģiskās zināšanas Summā apkopo trīs daļās: 1. – Dievs kā iesākums; 2. – Dievs kā ceļš; 3. – Dievs kā augstākais visa mērķis. Sv. Toms pazīst visu realitāti tādā lielā sakārtotā trīsvienībā. “Teoloģiskās summas” konstrukcijā saskatāma analoģija ar viduslaiku lielo, gotisko katedrāļu celtnēm.

Šo dāvanu varam atpazīt arī pie sv. Terēzes no Bērna Jēzus, kad, lasot 12. un 13. apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem nodaļu, viņa atrada savu vietu Baznīcā. Tad viņa atklāja sava karmelītes aicinājuma visdziļāko jēgu: „Baznīcas sirdī es būšu mīlestība.” Un mirstot saka pēdējos vārdus uz šīs zemes: „Mans Dievs... es mīlu Tevi.” Šajos vārdos īsumā izteica savas svētās dzīves gudrību.

Lai labāk saprastu šo dāvanu, varam lasīt Mateja evaņģēlija trīspadsmitajā nodaļā Jēzus stāstīto līdzību par sēklu un augsni (Mt 13,1–23). Gudrības dāvana vēlas vispirms izdzēst no mūsu dzīves to, kas Dieva acīs ir muļķība. Izdzēst, lai pēc tam apdāvinātu ar dievišķo Gudrību. Līdzībā teikts, ka būt gudram nozīmē būt labai zemei, augsnei priekš sēklas. Gudrs ir tas, kurš ir tāda augsne. Tātad ne jau mūsos ir gudrība, bet gudrība ir sēklā. Sēkla ir tāds mazs brīnums, jo tajā ir Dieva plāns, Dieva gudrība, bet vienlaicīgi spēks realizēt šo plānu. Tomēr lai sēkla varētu atklāt savu gudrību un spēku, ir nepieciešama augsne. Mēs esam nepieciešami, lai Svētais Gars varētu atklāt savu gudrību un spēku. Lai būtu gudrs, ir jāatsakās no cilvēciskiem plāniem, programmām. Jāatveras tam, ko Dievs piedāvā savā vārdā, Svētajos Rakstos.

Kad lasām kādu līdzību, tad jāatceras, ka ikvienu no tām vispirms Jēzus realizēja, pēc tam mums piedāvājot to darīt. Lielās Piektdienas noslēpumā Jēzus iekrita zemē un nomira, bet augšāmceļoties vēlas mums dāvāt pavairošanos, proti, Dieva dzīvi. Tas ir pirmais svarīgais akcents pie Gudrības dāvanas. Dieva priekšā gudri esam tad, kad esam vienkārša augsne, zeme bez programmām un atveramies Dieva Vārda sēklai.

Otrs svarīgs moments – sēklas un augsnes sastapšanās. Kā tas notiek? Caur savstarpēju augsnes un sēklas savienošanos. Šeit pilnīgi droši var teikt – caur savstarpēju mīlestību. Jo, kā jau pieminējām, Gudrības dāvana iekustina mūsos visspēcīgāko pazīšanas spēju – mīlestību. Ja mums piedāvātu studēt kādu ģeniālu darbu par draudzību, saderināto mīlestību vai piedzīvot skaistu draudzību, saderināto mīlestību. Ko mēs izvēlētos – studijas vai piedzīvojumu? Intelektuālās zināšanas vai draudzības un mīlestības piedzīvojumu? Droši vien, ka ikviens no mums izvēlētos piedzīvojumu, pazīšanu caur piedzīvošanu. To mums palīdz izdarīt Gudrības dāvana. Tā ir tipiska ebreju kultūras pazīšana. Katram no mums ir iespēja iegūt pazīšanu caur mīlestību, bet ne katram ir spējas un iespējas iegūt doktora grādu. Tā Gudrības dāvana ir mīlestība, kura, pateicoties augšāmcelšanās notikumam, no krusta nāk pie manis, lai iekļautu mani sevī, lai iekļautu sevī manu cilvēcību.

Vislabākā augsne ir Marija, Vissvētākā Māte. Viņa ļāva savam ķermenim piepildīties ar Svēto Garu, lai tajā varētu ienākt Kristus. Ne par velti Mariju litānijā viņas godam saucam par Gudrības sēdekli. Lūgsim, lai mūsu debesu Māte palīdz arī mums atvērties šai dāvanai.

 

Laikraksts "Nāc", Nr.100
Foto: Ikona "Marija-Gudrības sēdeklis"