Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Ziņas no Vatikāna

Pāvests: Nevis slimība, bet grēks dara mūs nešķīstus
13.02.2018 pl. 12:51
Svētdienas, 11. februāra, pusdienlaikā Svētā Pētera laukumā bija sapulcējušies vairāk nekā 30 tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm, informē Vatikāna žandarmērija. Apcerē pirms lūgšanas «Kunga eņģelis» pāvests norādīja, ka vairākās svētdienās pēc kārtas tiek lasīts Evaņģēlijs, ko uzrakstījis svētais Marks.

Tā autors norāda uz Jēzu, kurš dziedina ļaudis no dažādām kaitēm. 11. februārī Baznīca atzīmē Dievmātes parādīšanās Lurdā piemiņas dienu. Tā ir arī Pasaules slimnieku diena. «Šodien, raugoties uz Masabieles grotu, kontemplēsim Jēzu – patieso ārstu, kas dziedina mūsu miesu un dvēseli. Dievs Tēvs sūtīja Viņu dziedzināt grēka ievainoto cilvēci,» sacīja Svētais tēvs.

Pāvests skaidroja, ka šodien evaņģēlists Marks apraksta kāda lepras slimnieka izdziedināšanu. Vecajā Derībā šī slimība tika uzskatīta par nešķīstības avotu un spitālīgie tika izraidīti no sabiedrības. Viņi dzīvoja vientulībā, tālu no citiem. Šo cilvēku liktenis bija nožēlojams, jo viņi tika uzskatīti par nešķīstiem ne tikai cilvēku, bet arī Dieva priekšā. Arī Dieva priekšā, atkārtoja pāvests. Evaņģēlijā lasām: Tajā laikā pie Jēzus atnāca spitālīgais un, ceļos nometies, lūdza Viņu, sacīdams: «Ja gribi, Tu vari mani darīt tīru.» Jēzus iežēlojās par šo nelaimīgo cilvēku.

Francisks aicināja ticīgos pievērst uzmanību Jēzus žēlsirdībai un līdzcietībai. Mēs nespēsim izprast Kristus darbus, nespēsim izprast Viņu pašu, ja nepieskarsimies Viņa līdzjūtības un žēlsirdības pilnajai Sirdij. Un tieši tā liek izstiept roku pretī lepras slimniekam, pieskarties tam un teikt: «Es gribu, topi tīrs!» Visaizkustinošākais brīdis ir tad, kad Jēzus pieskaras spitālīgajam, ko stingri aizliedza Mozus likums. Pieskarties spitālīgajam nozīmēja kļūt netīram gan ārēji, gan iekšēji. Evaņģēlijā aprakstītais cilvēks uzdrošinās tuvoties Jēzum, cerot, ka Viņš spēs izdziedināt. Šajā gadījumā apbrīnojam ne tikai Jēzus līdzcietību un žēlsirdību, bet arī drosmi, jo Viņš nebaidās ne no inficēšanās, ne arī no likuma pārkāpšanas. Jēzus no brīvas gribas iežēlojas par cilvēku un atbrīvo viņu no smagā lāsta. Turpinot uzrunu, pāvests teica:

«Brāļi un māsas, nešķīstības iemesls nav slimība. Bez šaubām, slimība skar visu cilvēku, bet nekādā veidā tā neietekmē vai traucē veidot attiecības ar Dievu. Slims cilvēks var būt cieši vienots ar Dievu. Tas ir grēks, kas dara mūs nešķīstus. Egoisms, lepnība, korupcija – tās ir sirds slimības, no kurām mums ir jāatīrās. Mums ir jāvēršas pie Jēzus, un tāpat kā spitālīgais, jāsaka: Ja gribi, Tu vari mani darīt tīru,» sacīja pāvests.

Katru reizi, kad saņemam Izlīgšanas sakramenta žēlastību, Jēzus mums saka: Es gribu, topi tīrs! Kādu prieku mums dāvā šie vārdi. Mēs esam attīrīti no grēka spitālības un atsākam dzīvot Dieva bērna dzīvi. Caur Jaunavas Marijas aizbildniecību lūgsim Kungu, lai Viņš, kas dziedināja daudzus cilvēkus, dziedina arī mūsu iekšējās brūces ar savas bezgalīgās žēlsirdības pieskārienu, dāvājot mums cerību un mieru.

Pēc lūgšanas «Kunga eņģelis» Francisks atgādināja, ka svētdien sākusies reģistrēšanās nākamajām Pasaules Jauniešu dienām, kas notiks 2019. gada janvārī Panamā. Divu jauniešu klātbūtnē pāvests planšetdatorā reģistrējās kā svētceļnieks un ticības svētku dalībnieks. Viņš aicināja visus jaunos cilvēkus aktīvi piedalīties šajā svarīgajā pasākumā Panamā vai izdzīvojot to savas draudzes ietvaros.

Francisks apsveica Tālo Austrumu tautas, kas 15. februārī svinēs Jauno gadu, vēlot mieru, brālību un spēku veidot labāku sabiedrību, kur visi justos pieņemti un sargāti. Viņš apsveica arī Svētā Pētera laukumā klātesošos Kongo Demokrātiskās Republikas pārstāvjus, atgādinot, ka 23. februāris būs gavēņa un lūgšanas diena par mieru arī šajā valstī.

Radiovaticana.va