Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Raksti

Krusta koks
30.03.2018 pl. 08:02
Uzlūkojot krusta koku, Kungs tajā redz vienā apvienotu cilvēka darbu un koku. Cilvēkiem ir jāstrādā, jo tie ir sagrēkojuši, un tādējādi viņi savā darbā iegulda savu grēku lāstu – viņi darina krustu, lai pie tā piesistu to, kurš nes Pestīšanu.

Skaidrs, ka Kristum bija jākļūst par namdari, jo Viņam vajadzēja nocirst Atzīšanas koku. Kā otrajam Ādamam, viņam, tāpat kā pirmajam, vajadzēja būt saiknei ar koku. Pirmajam [Ādamam] bija darīšana ar koka augli; to ēdot, viņš koku padarīja neauglīgu. Otrajam jātiek galā ar nedzīvu, mirušu koku. Viņš ņem savās rokās koka mirušo matēriju, lai savu kontemplācijas gadu laikā no tā izveidotu savu dzīves darbu. Viņam koksne, kokmateriāli kļūst reizē par obligātajām un stundu lūgšanām, kļūst par Viņa kontemplatīvās dzīves pamatu. Viņam šis, ar augļa apēšanu nesvēts padarītais koks atkal no jauna jāsvēta, lai tas varētu kļūt par krustu.

Ādams-miesa un Ādams-dvēsele ir izdarījuši vienu miesas un dvēseles grēku, Ādama dvēsele ir sekojusi savai miesai, kaut arī viņš augli ir apēdis miesiski. Ādams par to tika izdzīts no paradīzes, bet viņš ir atstājis uz koka kauna traipu. Tāpēc Kristum abi – Ādama dvēsele un miesa - jāattīra, vienlaikus arī kokam atdodot atpakaļ tā vietu. Savos kontemplatīvajos gados Viņš “trenē” savu cilvēka dvēseli un cilvēka miesu atpestīšanas darbam, bet, strādājot savā amatā, vienlaicīgi Viņš “trenē” arī koku - priekš sevis. Un tad, uzlūkojot, ar kādu intimitāti Viņš mirst pie krusta, top skaidrs, ko šī rehabilitācija patiešām nozīmē. Koka krusts ir tapis cienīgs nest Kungu un piedzīvot savu paša, koka, nāvi Viņa nāvē. Koks nomirst par grēku, kad Kungs atdod nāvei grēkus, kas ir mūsos.

Fragments no Adriennes fon Špeiras (Adrienne von Speyr) grāmatas “Passion von innen".

Adrienne fon Špeira (1902-1967) bija šveiciete, lajs, mistiķe, sieva, ārste un vairāk kā 60 grāmatu par garīgumu un teoloģiju autore. Viņa konvertējās katoļticībā Visu svēto svētkos 1940. gada 1. novembrī, pateicoties lielā teologa Hansa Ursa fon Baltazara garīgai vadībai.

Tulk.: D.Bergmane
Foto: Suzanne Chapman/freelyphotos.com

Citi Adriennes fon Špeiras raksti:
20.03.2018 - Gavēņa pārdomas: Kirēnes Sīmanis
14.03.2018 - Gavēņa pārdomas: Un Viņš tiem sacīja: "Mana dvēsele noskumusi līdz nāvei. Palieciet šeit un esiet nomodā!" (Mk 14,34)
06.03.2018 -
Gavēņa pārdomas: Kungs un mācekļi pirms Ciešanām
26.02.2018 - Gavēņa pārdomas: "Viņam pie galda esot, nāca sieviete, kurai bija alabastra trauks ar dārgu, tīras nardes svaidāmo eļļu, un, trauku sasitusi, viņa izlēja to uz Viņa galvas.” (Mk 14, 3)
20.02.2018 - Gavēņa pārdomas: Jo cilvēka Dēls gan aiziet, kā par viņu ir rakstīts... (Mk 14, 21)