Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Iesaisties pāvesta vizītes sagatavošanā
06.06.2018 pl. 08:04
Šā gada 24. septembrī mūsu zemi apmeklēs pāvests Francisks. Sagatavošanās darbi rit savu gaitu, taču daudzas lietas vēl ir paveicamas. Ikviens var piedalīties šajos sagatavošanās darbos un ir trīs iespējas kā to darīt.

Vispirms var piedāvāt savas spējas un talantus, lai sagatavošanās darbi un pati vizīte varētu noritēt raiti un auglīgi. Var rakstīt uz e-pastu info@catholic.lv vēstuli, izsakot vēlmi palīdzēt. Norādīt, kādas ir prasmes un iespējas, kā arī kontaktinformāciju. Redzot piemērotu darbu, organizatori sazināsies!

Otrkārt, ja nav iespējas palīdzēt ar savu talantu, darbu vai spējam, ir iespēja ziedot. Lūk, speciāli pāvesta Franciska vizītei Latvijā izveidots konts. Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija; Reģ.Nr. 90000106677; PVN Reģ.Nr. LV90000106677; Mazā Pils iela 2a, Rīga, LV-1050; Norēķinu konts: SEB Banka, UNLALV2X; LV23UNLA0050019592982. Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrijai ir sabiedriskā labuma statuss. Tas nozīmē, ka tie, kuri ziedos pārskaitot naudu šajā kontā, nākamgad Valsts ieņēmumu dienestā, iesniedzot Gada ienākuma deklarāciju un pievienojot maksājuma uzdevumu par šo pārskaitījumu, var atgūt likumā paredzēto daļu, ko atkal veltīt citiem labiem darbiem.

Treškārt un galvenokārt ir vajadzīgs lūgšanu atbalsts, tādēļ ir aicinājums ik dienas veltīt nelielu laiku lūgšanai par pāvesta vizītes sagatavošanās darbiem, to veicējiem, par pašu pāvestu un garīgi auglīgu viņa vizītēs norisi.

Liepājas diecēzē aicinu visus priesterus un ticīgos lūgties kādu no pievienotajām lūgšanām. To var darīt privāti un ik dienas pēc Sv. Mises.

Kungs Dievs, kas savā apredzībā izvēlēji svēto Pēteri par apustuļu vadītāju un uz viņa kā uz klints dibināji savu Baznīcu, uzlūko žēlīgi savu kalpu, mūsu pāvestu Francisku, kuru esi aicinājis būt par Pētera pēcteci, un dari, lai viņš tavai tautai vienmēr paliktu par redzamās ticības vienības un kristiešu kopības pamatu. Mēs Tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā, kas ar Tevi dzīvo un valda Dievs visos mūžu mūžos. Amen.

Kungs Dievs, visu ticīgo gans un vadītājs, uzlūko mūsu pāvestu Francisku, kuru Tu esi aicinājis būt par Tavas Baznīcas galvu, un ļauj viņam ar savu vārdu un piemēru vienmēr stiprināt visu ticīgo vienību un kopā ar sev uzticēto ganāmpulku iemantot mūžīgo dzīvi. Mēs Tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā, kas ar Tevi dzīvo un valda Dievs visos mūžu mūžos. Amen.

Kungs Dievs, kas savu kalpu Francisku, apustuļa Pētera pēcteci, esi izvēlējis par visu ticīgo ganu, uzklausi mūsu lūgšanas, lai viņš kā Kristus vietnieks zemes virsū stiprinātu savus ticības brāļus. Palīdzi mums visā Baznīcā saglabāt saskaņas, mīlestības un vienības garu, lai visi cilvēki Tevī atrastu patiesību un mūžīgo dzīvību. Mēs Tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā, kas ar Tevi dzīvo un valda Dievs visos mūžu mūžos. Amen. (Romas Misāle, 933, 934, 935. lpp.)

Ak, Jēzu, svētās Baznīcas visaugstais un neredzamais Galva! Tu esi uzcēlis savu Baznīcu uz Pētera kā neuzvaramās klints un esi apsolījis, ka pat elles vārti to neuzvarēs. Mēs Tevi lūdzam, uzturi un vadi mūsu Svēto tēvu, apgaismo viņu pastāvīgi ar Svētā Gara gaismu, stiprini viņu ar savas žēlastības spēku, lai viņš Tavu Baznīcu vienmēr gudri valda, pastāvīgi ved pa pestīšanas ceļu un beidzot kopā ar savu ganāmpulku iemanto mūžīgo dzīvi. Amen. (Lūgšana no lūgšanu grāmatas “Tavā vārdā”, kuru, atzīmējot pāvesta Jāņa Pāvila II viesošanos Latvijā 1993. gada septembrī, izdevusi Latviešu katoļu biedrība Austrālijā.)

Kungs Jēzu, ar savas dievišķās Sirds gādību sargi mūsu pāvestu Francisku. Esi viņa gaisma, spēks un iepriecinājums. (Lūgšanu grāmata "Rožukronis")

Pamazām informācija tiek izvietota mājas lapā www.pavestslatvija2018.lv, kur varēs arī reģistrēties dalībai Sv. Misē Aglonā.

Liepājas bīskaps V.Stulpins