Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija
SQL error: query
Table './katedrale_db/comments' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed
SQL: SELECT AVG(star) AS avg FROM comments WHERE doc_id="21513" AND star<>0

Kas notiek?  Kurzemē

Iesvēta akolīta kalpojumā
08.07.2018 pl. 10:36
Svētdien, 1. jūlijā, Saldus Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcā draudzes loceklis Jānis Radziņš tika iesvētīts akolīta kalpošanai. Ar to viņš ieņems īpašu vietu Baznīcas kalpojumos.

Baznīcas dzīves avots un virsotne ir Euharistija, kuras spēks audzina un veido Dieva tautu. Kalpojot ticīgajiem, Jānim, jāatceras, ka kopā ar brāļiem bauda vienu un to pašu garīgo Maizi, kas visus vieno ar Kristu un savā starpā. Kristus Mistiskajai Miesai, tas ir, Dieva tautai, sevišķi tās vājajiem un slimajiem locekļiem ir jāsniedz garīgā aprūpe un mīlestība. Akolīta pienākums ir palīdzēt priesteriem un diakoniem veikt viņu pienākumus. Kā ārpuskārtas kalpotājs Jānis var dalīt Svēto Komūniju un nest to arī slimniekiem (tad, kad to nevar izdarīt priesteri, bez tiesībām uzklausīt grēksūdzi un sniegt Slimnieku sakramentu). Tāpat akolīts drīkst uzstādīt pagodināšanai un noņemt Vissv. Sakramentu, nedodot svētību.
Izpildot šo kalpojumu, viņam jācenšas dzīvot svētāku un pilnīgāku dzīvi. Jāpūlas izprast sava kalpojuma nozīmes dziļumus, sevišķi svētā Upura jēgu un pašam ikdienas jāupurē sevi Dievam kā garīgu un tīkamu upuri caur Jēzu Kristu.

Atzīmēsim, ka 2016. gadā Liepājas bīskaps Viktors Stulpins Jāni iesvētīja lektora kalpojumā.

04.04.2016 - Saldus: Dieva žēlsirdības svētdiena un lektora iesvētīšana