Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Liepājas diecēzē Kuldīgas Dievmāti turpmāk godinās kā Dzīvības Māti
03.10.2018 pl. 07:25
6. oktobrī plkst. 12.00 Kuldīgas Sv.Trīsvienības katoļu draudzes baznīcā notiks Sv. Mise, kuras laikā tiks kronēts Jēzus Bērns Dievmātes statujā, kā arī šī vieta tiks izsludināta par diecēzes svētvietu. Kroni 24. septembrī savas apustuliskās vizitācijas laikā pasvētīja pāvests Francisks.

Kuldīgas katoļu baznīca ir viena no senākajām Kurzemes baznīcām, un arī Dievmātes statuja ir ar senu vēsturi, kas pilnībā vēl nav izpētīta. Kuldīga tika izvēlēta ne tikai dēļ savas senās vēstures, bet arī ģeogrāfiskā novietojuma dēļ, jo atrodas diecēzes teritorijas vidū. Visās pārējās Latvijas diecēzēs ir savas svētvietas, kur pulcēties un lūgties. Rīgas diecēzē tā ir Ikšķile, kur ir sv. Meinarda - Latvijas apustuļa celtās baznīcas drupas, kur ir Karmelītu māsu klosteris un top jauna baznīca. Rēzeknes - Aglonas diecēzē tā ir visu iemīļotā Aglona, kur Dievmāte rāda, ka ir mūsu Māte. Jelgavas diecēzē tā ir Skaistkalne, kur godinām Vissvētāko Jaunavu, kā Latvijas ģimeņu aizbildni.

Kurzemē būs Kuldīga, kur Dievmāti godināsim kā Dzīvības Māti, pie kuras izlūgties nepieciešamās žēlastības, jo sevišķi tām ģimenēm, kuras lūdz sev pēcnācējus un kuriem daudzkārt nekas un neviens cits nespēj līdzēt. Lūgsimies arī par visiem bērniem, lai pieaugot un nobriestot viņi būtu līdzīgi Kristum, par kuru Svētajos Rakstos teikts, ka „Viņš pieņēmās gudrībā un gados, un žēlastībā pie Dieva un cilvēkiem" (sal. Lk 2, 52).