Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Palasīsim...  Raksti

Četras perspektīvas, kā reaģēt uz skandāliem katoliskajā Baznīcā
19.12.2018 pl. 18:01

Patija Armstronga

Skaidrs, ka Baznīcā seksuālās izmantošanas skandālu radīto putekļu nosēdumus tik drīz neizdosies notīrīt. Nav līdz galam skaidrs, kā katolim vajadzētu uz to reaģēt. Ierosmei apkopoti četru katoļu autoru padomi, kā rīkoties, sastopoties ar skandālu postošo ietekmi.

Katoliskās Baznīcas katehisms paskaidro, kāpēc šie skandāli nodara postu:

“Ieļaunojums īpaši smags ir tad, ja cilvēkiem, kas ieļauno, piemīt liela autoritāte un ja vāji ir tie, kas tiek ieļaunoti. Tas lika mūsu Kungam sacīt: “Bet kas apgrēcina vienu no šiem mazajiem, [..] tam būtu labāk, ka viņam kaklā piesietu dzirnakmeni un nogremdētu jūras dziļumos.” (Mt 18,6) Ieļaunojums ir smags, kad to izraisa tie, kuriem, atbilstoši savai dabai vai pienākumam, būtu jāmāca un jāaudzina citi. Jēzus to pārmet rakstu mācītājiem un farizejiem: Viņš salīdzina tos ar vilkiem, kas tērpušies jēru ādā.” (KBK, 2285)

Esam saņēmuši skandālu radītu ieļaunojumu un postījumu. Ko tālāk? Cik lielā mērā varam to izrādīt? Kaut ko mazliet? Visu? Vai mēs varam uzdrīkstēties apsūdzēt un pieprasīt paskaidrojumus, attaisnošanos no tiem cilvēkiem, kurus vēl nesen uzlūkojām ar respektu? Kas ir tie ļaunprātīgie, nodevēji, līdzdalībnieki, labie?

Lielākā daļa no mums domāja, ka esam vienota katoļu komanda, izņemot dažus vājos ķēdes posmus. Mēs ticējām, ka mūsu “saimniecības” sakārtošana beidzās 2002. gadā, un ka pāvesti Jānis Pāvils II un Benedikts XVI bija saveduši hierarhiju labā kārtībā. Tomēr tagad redzam, ka spārnotie mīt savējo vidū, bet institucionālā uzvedība izskaidro, kāpēc atsevišķiem bīskapiem trūkst patiesa entuziasma turēties pie Baznīcas mācības. Katolisko patiesību aizskulises nodevības prasīja no ordinētajiem daudz enerģijas.

Tie, kuri mīl Baznīcu, paliks, lai kādas vētras un negaisi arī nāktu. Taču mums atliek šķirot un mācēt atšķirt tenkas un neslavas celšanu no taisnīga sašutuma un taisnīguma, - bet vēl jo vairāk, - mums ir atbildība runāt. Mēs esam audzināti nerunāt sliktu par mūsu priesteriem un bīskapiem, un pilnīgi noteikti ne par pāvestu. Vai mums būtu jādod iemesls to apšaubīt? Bet, pagaidiet, tas nedarbojas. Ko nu?

Fils Loulers (Phil Lawler)

Es apkopoju vairāku katoļu domātāju ieteikumus, sākot ar Filu Louleru, nesen iznākušās grāmatas “The Smoke of Satan: How Corrupt Church Bishops Betrayed Christ, His Church And The Faithful And What Can Be Done About It” (Sātana dūmi: kā amorāli Baznīcas bīskapi nodod Kristu, Viņa Baznīcu un ticīgos un ko ar to darīt) autoru. Viņa grāmata detalizēti apraksta krietni daudzu mūsu bīskapu un līderu korumpētās, amorālās darbības un izklāsta turpmāko virzību. Autors ir bijis katoļu žurnālists vairāk kā 30 gadus, ir 8 grāmatu autors, dibinājis ziņu aģentūru Catholic World News un ir ziņu redaktors un galvenais ziņu komentētājs-analītiķis ziņu tīmekļa vietnē CatholicCulture.org.

 • Daudz lūdzieties. Lūdzieties par konkrētiem cilvēkiem, sevišķi par priesteriem un bīskapiem. Lūdzieties par vienotību un skaidrību. Lūdzieties par tiem, kuru ticība ir sašūpojusies. Lūdzieties par jaunu svēto rašanos.
 • Iegūstiet faktus. Ja jums nav konkrētu faktu, nerunājiet. Taču vienmēr pieprasiet godīgumu. Nesamierinieties ar glaimīgiem, mierinošiem, maigiem komentāriem.
 • Pieprasiet no priesteriem, draudzes ganiem un bīskapiem godīgus paskaidrojumus – lai saka patiesību.
 • Atbalstiet draudzes, skolas un organizācijas, kas droši un pilnīgi sludina ticību, bet NEATBALSTIET tos, kas to nedara.

Mārsija Klata (Marcy Klatt)

Mārsija Klata, kura ir televīzijas raidījumu kompānijas (viņa nevēlas atklāt nosaukumu) viceprezidente un kaislīga skandālu tēmas apskatniece, piedāvā šādus ieteikumus:

 • pievērsiet uzmanību tam, kas notiek. Tādā veidā jūs pamanīsiet iedegamies sarkano lampiņu (potenciālo briesmu signālu);
 • iesaistieties. Lai priesteris/bīskaps zina par jūsu uztraukumu, interesi un līdzdalību. Piemēram, bija daudz stāstu par to, ka Makariks (red.: - ASV kardināls Teodors Makariks, kurš atkāpās no amata 2018. gada jūlijā saistībā ar apsūdzībām par homoseksuālas vardarbības pastrādāšanu) dara dīvainas lietas, bet cilvēki vienkārši ļāva visam iet savu gaitu. (Nav runa par to, ka bija tomēr ziņojumi, kas tika ignorēti). Ja viņi [vainīgie] zinās, ka tie tiks saukti pie atbildības un cilvēki uzraudzīs viņus, tie ar savu slikto uzvedību arvien mazāk varēs tikt cauri sveikā;
 • esiet kopā ar saviem bērniem. It īpaši iesaistieties, ja jūsu bērni kaut kur ir iesaistīti;
 • meklējiet ortodoksālumu. Pametiet draudzes, kurās tiek īstenotas liberāli absurdas idejas, nejēdzības un paziņojiet par to draudzes priesterim.

Edvards Sri (Edward Sri)

Dr. Edvards Sri, grāmatu autors, Augustīna Universitātes lektors, rektors un profesors, kā arī Katoļu universitāšu studentu brālības jeb FOCUS (the Fellowship of Catholic University Students) līdzdibinātājs un viceprezidents, izskaidroja, ka bibliska atbilde Baznīcas skandāliem ir došanās “dziļumā - pašā Evaņģēlija sirdī”.

Viņš skaidroja, ka Bībele un Katoliskās Baznīcas katehisms uzsver lūgšanas, gavēšanas un žēlsirdības darbu (KBK, 1434) kā mīlestības akta nozīmi. “Mēs varam upurēt šos gandarīšanas aktus vienotībā ar visu Baznīcu izlīdzināšanai par mūsu brāļiem radītajām ciešanām,” sacīja profesors Sri. “Tā kā viens atsevišķs darbs, visdrīzāk, nevar izlīdzināt, kompensēt to kaitējumu, kas nodarīts cietušajiem, viņu ģimenēm un plašākai, kā kristiešu, tā nekristiešu, kopienai, mēs ticam, ka mazs mīlestības akts var izstarot un izplatīties caurcaurēm Kristus Miesā un sniegt kādu mierinājumu tiem, kuri cietuši.”

Dr. Sri atzīmēja, ka svētais Pāvils teicis, ka Baznīca ir viena miesa Kristū, kas sastāv no daudziem locekļiem, un, ja viens no tiem cieš, cieš visi. Līdzīgi, ja mīlestība pieaug vienā miesas daļā, tas atsaucas uz visu. Te būs viņa ieteikumi:

 • upurējiet lūgšanas, gavēšanu un žēlsirdības darbus, lai lūgtu Dievam mierināt, dziedināt un spēcināt tos Miesas locekļus, kuriem visvairāk vajadzīga Viņa žēlsirdība;
 • atbalstiet mūsu uzticamos bīskapus un priesterus, kuriem šobrīd vajadzīgs atbalsts. Dariet zināmu, ka jūs par viņiem lūdzaties, un esiet pateicīgi par viņu uzticamību;
 • šķīstiet savas sirdis, jo neviens nav bez grēka;
 • strādājiet pie tā, lai jūs paši paliktu stipri ticībā.

Dr. Sri atzina, ka pats ir dziļi satriekts par to [skandāliem], taču viņa ticība paliek stipra. "Es ticu Jēzum Kristum, nevis kādam atsevišķam Baznīcas līderim," viņš sacīja. "Un Jēzus apsolīja palikt kopā ar savu Baznīcu un darboties caur savu Baznīcu."

Džordžs Veigels (George Weigel)

Tīmekļa vietnes Catholic World Report rakstā teologs Džordžs Veigels deva mums padomu saglabāt perspektīvu, skatoties uz lietām, jo skandāls bieži vien tiek sakāpināts, radot iespaidu, ka tas ir daudz lielāks, nekā ir patiesībā. Viņš nosoda ļaunprātīgos garīdzniekus un nelietīgos bīskapus, taču atzīmē, ka lielākā daļa no tā, par ko mēs dzirdam vērienīgo izmeklēšanu un tiesvedību sakarā, ir pagātnes notikumi. "Šodien iespaidīgs dusmu daudzums būs vērsts uz tagadni, uz mūsdienām," viņš rakstīja, "un tās [dusmas] nebūs ieslēgtas lokālu situāciju robežās, bet tās aizsniegsies un vērsīsies pret amatpersonu bezrūpību (un ļaunāk) arī Romā.”

Viņš nosodīja "garīgo narcisismu" saistībā ar ne mazums apspiestām dusmām uz klēru, kas pielāgo Katoliskās Baznīcas mācību atbilstīgi savām individuālajām vēlmēm. “Bet tostarp ir jāatceras, ka vairums priesteru un bīskapu ASV nav narcisi,” sacīja Veigels. “Drīzāk, tie ir vīri ar dziļu sava aicinājuma izjūtu, kuri zina, ka ir darbarīki, māla trauki, caur kuriem plūst nepelnīta, bet pāri plūstoša dievišķā žēlastība. Šie vīri ir pelnījuši mūsu atbalstu, mīlestību un pateicību, jo viņi, tāpat kā mēs visi pārējie, saskaras ar šī pazemojuma un šķīstīšanās laika blaknēm un sekām. Kas attiecas uz narcisiem, viņiem vajadzīga palīdzība un disciplinēšana.”

Ncregister.com
Tulk.: D.Bergmane
Foto: TeroVesalainen, Pixabay/CC0