Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

Svētā tēva vēstījums Tezē jauniešu tikšanās dalībniekiem
29.12.2018 pl. 20:45
"Dārgie jaunieši, jūs, ieradušies kuplā skaitā no visas Eiropas un citiem kontinentiem Madridē, lai piedalītos Tezē kopienas rīkotajā un vadītajā 41. saietā, esat aicināti neaizmirst viesmīlību", raksta pāvests vēstījumā Tezē jauniešu tikšanās dalībniekiem. Gadu mijas saietā piedalīsies 15 tk. jauniešu.

"Neaizmirsīsim viesmīlību," ir arī Tezē kopienas rīkotās 41. jauniešu tikšanās, kas notiek no 28. decembra līdz 2019. gada 1. janvārim, temats. Vēstījumā pāvests apliecina savu garīgo vienotību ar saieta dalībniekiem un atgādina, ka viņš paļaujas uz jauniešiem. Svētais tēvs viņiem pateicas par to, ka izvēlējās doties šais dienās uz Madridi, lai atvērtu savu sirdi Kungam un Viņa Vārdam un tādējādi veicinātu tikšanās kultūru.

Francisks iedrošina jauniešus nekad nezaudēt tikšanās un draudzības "garšu", neatmest kopīgu sapņošanu un kopīgu ceļa mērošanu. Īsti kristieši nebaidās atvērties citiem un dalīties ar citiem ar to, kas ir būtisks, lai tādā veidā veidotu draudzības saites – uzsver pāvests. Pateicoties draudzībai ar Jēzu, ir iespējams būt patiesi viesmīlīgiem, iemācīties bagātināties no citus atšķirībām un auglīgi izmantot savus talantus, lai veidotu tiltus starp Baznīcām, reliģijām un tautām.

Vēstījumā norādīts, ka Francisks lūdz Svēto Garu, lai Viņš palīdz protestantu, katoļu un pareizticīgo jauniešiem pieaugt paļāvībā uz Dievu, kurš pieņem un mīl katru tādu, kāds viņš ir, un kurš aicina būt atvērtiem tiem, kuri ir atšķirīgi, lai ietu pa vienotības ceļu. Svētais tēvs aicina jauniešus būt līdzās šai ievainotajai cilvēcei un visiem tiem, kuri ir atstāti nomalē, atraidīti vai izslēgti – visiem mazajiem un trūcīgajiem.

Vaticannews.va
Foto: Taize.fr