Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

"Ut vitam habeant" - Lai viņiem būtu dzīvība
17.02.2019 pl. 15:44
17. februāra rītā Latvijas Baznīcu aplidoja vēsts par Jelgavas bīskapa emeritus Antona Justa aiziešanu mūžībā.

Antons Justs dzimis 1931. gada 22. novembrī Latgalē, Varakļānu pagasta Šķēļu sādžā. Kopā ar vecākiem 1944. gada vasarā emigrē uz Vāciju, kur Lībekā pabeidz latviešu pamatskolu. Pateicoties bīskapa Boļeslava Sloskāna labvēlībai, 1949. gadā ierodas Beļģijā, kur iestājas Senttronas klasiskajā ģimnāzijā, kuru ar izcilību beidz 1953. gadā. Mācības turpina Luvēnas tomistiskās filozofijas augstākajā institūtā, kuru ar uzslavu beidz 1957. gadā, iegūstot licenciāta grādu. Vēlāk, no 1958. līdz 1962. gadam, studē Insbrukā Austrijā, iegūstot licenciāta grādu teoloģijā. 1960. gada 11. jūlijā Luvēnā, Keisersbergas benediktiešu klosterī bīskaps Boļeslavs Sloskāns Antonu Justu iesvēta par priesteri.

Kalpo Amerikā

1962. gadā viņš izceļo uz Virdžīnijas štatu ASV, kur Ričmondas diecēzē strādā par vikāru no 1962. gada līdz 1968. gadam Aleksandrijas Vissvētākā Sakramenta draudzē Vašingtonas pievārtē. Vēlāk, no 1968. līdz 1971. gadam, kalpo Svētās Marijas Jūras zvaigznes draudzē Virdžīnijabīčā, tad Svētā Asīzes Franciska draudzē Stauntonā, kur kalpo kā prāvests un dekāns no 1971. līdz 1973. gadam. Tad atgriežas Aleksandrijas Vissvētākā Sakramenta draudzē kā prāvests, un tur kalpo sešus gadus. No 1979. līdz 1989. gadam pilda prāvesta pienākumus Greitfolā pie Vašingtonas, kur nodibina Svētās Katrīnas no Sjēnas draudzi un uzbūvē baznīcu šīs svētās godam. No 1989. līdz 1992. gadam kalpo kā prāvests Vjēnas Svētā Marka baznīcā. Papildus prāvests Antons Justs kalpo Amerikas latviešiem Vašingtonā, Ņujorkā, Filadelfijā un Sentpītersbērgā, kā arī ir kapelāns organizācijās "ALKA" un "Dzintars". Savu 25 gadu priesterības jubileju atzīmēja 1985. gadā Greitfolas Svētās Katrīnas no Sjēnas baznīcā, kur atzinību saņēma no pāvesta Jāņa Pāvila II u ASV prezidenta Ronalda Reigana un viņa kundzes.

Atgriešanās Latvijā

1992. gadā, atsaucoties arhibīskapa Jāņa Pujata aicinājumam, Antons Justs atgriežas Latvijā, kur uzsāk profesora darbu Rīgas Garīgajā seminārā, kur lasa lekcijas filozofijas vēsturē un dogmātiskajā teoloģijā. Vēlāk, no 1994. līdz 2005. gadam, viņš ir Rīgas Garīgā semināra rektors. Pāvests Jānis Pāvils II 1995. gada 7. decembrī Antonu Justu nominē par jaunizveidotās Jelgavas diecēzes pirmo bīskapu, un pats arī iesvēta Svētā Pētera bazilikā Romā 1996. gada 6. janvārī. 1996. gada 25. martā Jelgavas katedrālē notika Antona Justa ingress, kļūstot par Jelgavas diecēzes bīskapu.

Antons Justs - Jelgavas diecēzes bīskaps

Bīskapa Antona kalpošanas laikā Jelgavas diecēzē ir uzbūvēts Jelgavas Katehētikas centrs (1997), Kalnciema baznīca (1998), Jelgavas diecēzes centrs (1999), Neretas baznīca (2000), Priedaines baznīca (2002), Dobeles baznīca (2003), Zemgales baznīca (2006), Jelgavas Karmelītu klosteris (2008), Iecavas baznīca (2009) un Tukuma Pastorālais centrs (2010). Bīskaps Antons 2011. gada 1. jūnijā ir ievēlēts par Bīskapu konferences vadītāju. Bīskaps Antons Justs vadīja diecēzi līdz 2011. gada 22. jūlijam, kad pāvests Benedikts XVI pieņēma viņa lūgumu atbrīvot no ieņemamā amata. Būdams jau pensijā, bīskaps labprāt palīdzēja jaunajam Jelgavas diecēzes vadītājam - bīskapam Edvardam Pavlovskim - pastorālajos darbos.

Pēdējā laikā bīskapa Antona veselības stāvoklis pasliktinājās, viņš vairs nevarēja svinēt Sv. Misi un bija nepieciešama aprūpe, līdz 17. februāra rītā bīskapa dzīvē piepildījās tas, ko viņš izvēlējās par sava bīskapa kalpojuma devīzi - Lai viņiem būtu dzīvība. Kalpojot cilvēkiem un vadot viņus uz patieso dzīvību, kas ir Dievā, bīskaps Antons iemantoja dzīvību Dieva priekšā, atgriežoties Tēva mājās.

Pateicība visiem, kas pēdējos mēnešus kalpoja sirmajam bīskapam, gan palīdzot svinēt Sv. Misi, gan rūpējoties par ikdienas vajadzībām. Lai žēlsirdīgais Dievs, kurš aicināja savu kalpu, atlīdzina visiem, kas bija kopā ar bīskapu Antonu pēdējā dzīves posmā.

Mūžīgo mieru dod viņam Kungs!

Latvijas Bīskapu konferences vārdā,
bīskaps Viktors Stulpins

Atvadas no mūžībā aizgājušā Jelgavas katoļu diecēzes emeritētā bīskapa Antona Justa notiks 21.februārī, pulksten 11 ar Svēto Misi, pēc kuras viņš tiks guldīts zemes klēpī Jelgavas katedrāles dārzā.

Romā kopā ar pāvestu pēc konsekrācijas par bīskapu

Sagaidot Liepāja-Aglona svētceļniekus Jelgavas diecēzē

Vadot katehēzi jauniešiem, Latvijas Jauniešu dienās Aglonā

Bīskaps A.Justs svinot Sv.Misi kopā ar bīskapu Ā.A.Brumani Liepājas Sv.Jāzepa katedrālē

Piešķirot Iestiprināšanas sakramentu Aglonā

Piedaloties Krustaceļā Aglonā (2008.08.14)

Bīskaps Antons Justs Aglonā pēc Sv. Mises jaunatnei