Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Kurzemē

Latvijas Katoļu Baznīcas cietumu kapelānu tikšanās Liepājā
18.02.2019 pl. 13:22
9. februārī Liepājā notika Romas Katoliskās Baznīcas Latvijā Cietuma kapelānu tikšanās, uz kuru bija ieradušies kalpotāji no dažadām Latvijas pilsētām.

Tikšanos ievadīja kopīga Sv. Mise, kuru svinēja Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins, bet koncelebrēja Liepājas Sv. Jāzepa draudzes vikārs Kristaps Oliņš. Bīskaps Stulpins savā homīlijā atzīmēja, ka Dievam galvenais ir, lai mēs ļautu viņam atvērties, jo tad viņš spēj dot mums savu žēlastību. Dievs padarīs tos visus lielos darbus, bet Viņam ir ļoti svarīgi, ka mēs esam gatavi un atļaujam, lai Viņš caur mums to darītu. 

Cietuma kapelānu tikšanās turpinājās Kūrijas „Pagrabiņa” telpās, kur Romas Katoliskās Baznīcas Latvijā Cietuma kapelānu dienesta vadītājs Mārtiņš Krūklis klātesošajiem deva ikgadējo finanšu un kalpojuma pārskatu, kā arī akcentēja, ka viens no lielākajiem izaicinājumiem Baznīcā un sabiedrībā – lauzt aizspriedumus par ieslodzītajiem un cietumu, mainīt stereotipisko domāšanu un attieksmi pret šo jomu. Viņš pasvītroja, ka cietumā visvairāk pietrūkst sabiedrības atbalsta, apzināšanās, ka viņu kā personu atbalsta, respektē, par spīti tam, ka viņi ir kļūdījušies, jo arī katram no viņiem ir savs dzīvesstāsts, sapņi un mērķi.

Arī Liepājā šī kalpošana bija nedaudz atslābusi, bet mainoties uzsvariem par šo kalpošanu, mainījās arī uzskats, ka obligāti priesterim būtu jāiet kalpot uz cietumu, jo to var ļoti kvalitatīvi veikt arī laji, kuri ir ieguvuši speciālu formāciju, lai darītu šo darbu, protams, izņemot sakramentālo darbību un visu to, kas paredzēts priestera kalpošanai.

Liepājā šo kalpošanu ir uzņēmies Arvils Jākobsons, kurš pašreiz RARZI studē maģistratūrā un teorētiski apgūst kalpošanas iemaņas.

Krūklis dalījās pieredzē par „Alfas” kursiem Jelgavā, jo tādus pašus kursus ir paredzēts rīkot arī Liepājas cietumā, kur ieslodzītajiem būs iespēja iepazīties ar galvenajām ticības pamatlietām.

Tikšanās laikā tās dalībniekiem tika demonstrētas divas filmas – filma „Ieslodzīto svētceļojumus” un arī filma par mākslas un amatniecības darba konkursu „Mans talants Latvijai 100 gadu jubilejā”, kur izstādi veidoja ieslodzīto darbi, kas atklāj katra ieslodzītā radošumu, iztēli, spējas un nenoniecina viņu kā personību.