Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Citur Latvijā

Pāvests ir nominējis pr. Andri Kravali par Rīgas arhidiecēzes palīgbīskapu
08.03.2019 pl. 11:12
Pāvests Francisks piektdien, 8. martā, ir nominējis Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas draudzes prāvestu Andri Kravali par Rīgas arhidiecēzes palīgbīskapu.

Andris Kravalis ir dzimis 1967. gada 11. jūnijā Gulbenes rajona Beļavas ciema Rožlejās. Mācījies Gulbenes 1. vidusskolā, Rēzeknes Mūzikas koledžā un Rīgas Garīgajā seminārā. Studējis Pontifikālās Teoloģijas fakultātes «Teresianum» afiliētajā Teoloģijas institūtā Studium Notre Dame de Vie  Venaskā, Francijā. Viņš ir Dzīvības Mātes kopienas loceklis. 1999. gada 22. augustā iesvētīts par priesteri. 

Priesteris Kravalis ir ieguvis profesionālās izglītības diplomu muzikālajā pedagoģijā un licenciāta grādu teoloģijā. Līdz šim viņš veica Rīgas arhidiecēzes ģenerālvikāra un Svētās Marijas Magdalēnas draudzes prāvesta pienākumus. Priesteris Andris Kravalis ir piedalījies vairāku Pasaules jauniešu dienu organizēšanā. Viņš ir aktīvi darbojies dažādos medijos un vadījis daudzu studentu zinātnisko darbu izstrādi.

Vaticannews.va

Romas katoļu Baznīcas kanonisko likumu kodeksa 3. artikulā: Bīskapi kodjutori un palīgbīskapi, par palīgbīskapa kalpojumu teikts:

Kan. 403. § 1. Kad to ieteic diecēzes pastorālās vajadzības, uz diecēzes bīskapa lūgumu ir jāieceļ viens vai vairāki palīgbīskapi; palīgbīskapiem nav sukcesijas tiesību
§ 2. Grūtākos apstākļos, arī personīgu iemeslu dēļ, diecēzes bīskapam var dot palīgbīskapu ar īpašām pilnvarām.
§ 3. Ja Svētais Krēsls to atzīst par lietderīgāku, Tas var iecelt sava amata spēkā bīskapu koadjutoru, kuram arī ir īpašas pilnvaras; bīskapam Koadjutoram ir sukcesijas tiesības.
Kan. 405. § 1. Bīskapam koadjutoram un palīgbīskapam ir pienākumi un tiesības, ko nosaka sekojošie kanoni un kas tiek noteiktas viņa iecelšanas rakstā.
§ 2. Bīskaps koadjutors un palīgbīskaps, kas minēts kan. 403. § 2, palīdz diecēzes bīskapam diecēzes pārvaldē un aizvieto viņu prombūtnes vai aizkavēšanas gadījumā.
Kan. 407. § 1. Lai pēc iespējas vairāk veicinātu pašreizējo un nākamo diecēzes labumu, diecēzes bīskapam, koadjutoram un kan. 403. § 2 minētajam palīgbīskapam ir jāapspriežas svarīgākajās lietās.
§ 2. Apsverot svarīgākās, it īpaši pastorālā rakstura lietas, diecēzes bīskapam ir jālūdz padoms pirmkārt no saviem palīgbīskapiem.
§ 3. Bīskapam koadjutoram un palīgbīskapiem kā tādiem, kas ir aicināti ņemt dalību diecēzes bīskapa rūpēs, savi uzdevumi ir jāizpilda tā, lai viņi rīkotos vienprātīgi ar viņu savos nodomos un darbos.
Kan. 408. § 1. Ja bīskaps koadjutors un palīgbīskaps nav pamatota iemesla dēļ aizkavēti, viņiem, cikkārt diecēzes bīskaps to prasa, ir jāizpilda pontifikālās un citas funkcijas, kuras ir pienākums izpildīt diecēzes bīskapam.
§ 2. Diecēzes bīskaps lai parasti neuztic citam tās bīskapa tiesības un funkcijas, kuras var izpildīt bīskaps koadjutors vai palīgbīskaps.
Kan. 410. Bīskapam koadjutoram un palīgbīskapam, tāpat kā pašam
diecēzes bīskapam, ir pienākums rezidēt diecēzē, kuru viņi drīkst atstāt tikai uz īsu laiku, izņemot gadījumus, kad viņiem ārpus diecēzes ir jāizpilda kāds pienākums vai atvaļinājums, kas nedrīkst būt ilgāks par 1 mēnesi.