Čats
English
Niks:
Parole:
Reģistrācija

Kas notiek?  Pasaulē

Jauni noteikumi par reliģiskās kopienas dzīvi nelikumīgas prombūtnes gadījumā
27.03.2019 pl. 12:19
26. martā Vatikāns publicējis pāvesta Apustulisko vēstuli «Motu proprio» formā «Communis vita», ar kuru tiek veiktas izmaiņas dažos Baznīcas Kanonisko tiesību paragrāfos.

Dokumentā uzsvērts, ka reliģiskās dzīves būtisks elements ir kopienas dzīve. 665. kanons nosaka, ka «reliģiskajiem ir jādzīvo savā klosterī un ka viņi nedrīkst to atstāt bez priekšniecības atļaujas». Pēdējos gados ir bijuši gadījumi, kad kāds no klostera iemītniekiem bez atļaujas ilgāku laiku uzturas ārpus klostera, reizēm pat nav nesasniedzams. Kanons nosaka, ka kopienas priekšnieka pienākums ir meklēt nelikumīgi attālinājušos brāli, lai palīdzētu viņam atgriezties un no jauna atklāt savu aicinājumu. Tomēr ir gadījumi, kad priekšnieks nevar atrast šādu cilvēku, jo viņš ir mainījis telefona numuru un nav norādījis savu uzturēšanās vietu. Saskaņā ar Kanoniskajām tiesībām, pēc sešu mēnešu nelikumīgas prombūtnes klostera vadība var uzsākt šādas personas atstādināšanas procesu. Tā tiek atstādināta, ja ir attālinājusies no katoļticības, noslēgusi vai centusies noslēgt civillaulību, nelikumīgi atstājusi reliģisko institūtu. Apustuliskā vēstule «Communis vita» parakstīta šī gada 19. martā.

Vaticannews.va
Foto: Pixabay.com/Benjamin Sz-J.